Naujienos

STT rekomendacijų nepaisiusiai savivaldybei – teisminis ginčas

Lazdijų rajono savivaldybei, neatsižvelgusiai į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) prevencijos specialistų rekomendacijas dėl alkoholio licencijų ir kontrolės, gali tekti vykdyti Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą ir sumokėti 2 000 eurų atstovavimo išlaidų bylą laimėjusiai šaliai.

Teismui skundą pateikusi bendrovė paprašė panaikinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimą „Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais“ ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2016 m. vasario 23 d. sprendimą „Dėl licencijos išdavimo“.

Teismas tenkino minėtą bendrovės prašymą, tačiau Lazdijų rajono savivaldybės administracija teismo sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris ir nuspręs, ar teisi savivaldybė, ar bendrovė.

Primename, kad šių metų birželio mėnesį STT specialistai, išanalizavę teisės aktus, reglamentuojančius alkoholio kontrolę, nustatė, jog anksčiau licencijas gavusiems prekiautojams ir naujiems rinkos dalyviams taikomos nevienodos galimybės prekiauti alkoholiu, o tai laikytina korupcijos rizikos veiksniu.

Pagal galiojantį Alkoholio kontrolės įstatymą savivaldybių tarybos gali savo nuožiūra nustatyti atstumus nuo mokyklų, sveikatos priežiūros, statutinių ir kitų įstaigų iki alkoholiu prekiaujančių vietų, tačiau tai paprastai taikoma tik naujiems prekiautojams. Jei prekiautojai licencijas yra įsigiję iki Tarybos sprendimo priėmimo, nauji reikalavimai jiems netaikomi. Taip sudaromos išskirtinės sąlygos verslo subjektams, anksčiau gavusiems leidimus.

Siekdama šalinti korupcijos rizikos veiksnius ir sudaryti vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams, STT siūlė nustatyti tokį reguliavimą, pagal kurį draudimai prekiauti tam tikru atstumu nuo įvairių švietimo, medicinos, statutinių ir kitų įstaigų turėtų būti vienodai taikomas visiems ūkio subjektams, prekiaujantiems ar norintiems prekiauti alkoholio produktais.

Išsamią STT antikorupcinio vertinimo išvadą rasite čia.