Naujienos

Svarbu skaidrinti Santariškių ir Kauno klinikų viešųjų pirkimų procesus

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai, atlikę Santariškių klinikų ir Kauno klinikų korupcijos viešuose pirkimuose rizikos analizę, siūlo skaidrinti šių įstaigų  organizuojamus  prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.

Atsitiktinės atrankos tvarka pasirinkus ir išanalizavus minėtų klinikų viešuosius pirkimus, susijusius su laboratorinei įrangai eksploatuoti reikalingais reagentais, nustatyta situacijų, kai pirmiausia panaudos būdu įsigyjama reikalinga laboratorinė įranga, o vėliau, eksploatuojant šią laboratorinę įrangą, atskirais viešaisiais pirkimais įsigyjami tos laboratorinės įrangos eksploatacijai reikalingi reagentai ar eksploatacinės medžiagos. Tokia darbo praktika sudaro sąlygas  reikalingų reagentų ar eksploatacinių medžiagų tiekėjų pranašumui, nes panaudos būdu įgytai laboratorinei įrangai dažniausiai tinka tik tam tikrų tiekėjų reagentai ar eksploatacinės medžiagos.

STT pareigūnai siūlo tobulinti tyrimams atlikti reikalingos laboratorinės įrangos pirkimų vykdymo mechanizmą, taip pat efektyviau užtikrinti viešųjų pirkimų pažeidimų prevencinę kontrolę šiose medicinos įstaigose.

Taip pat siekiant mažinti korupcijos riziką būtina užtikrinti, kad klinikos informaciją apie sudarytas viešojo pirkimo sutartis, jų pakeitimus ir laimėjusių dalyvių pasiūlymus laikydamosi  terminų viešintų  per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).

Išsamią korupcijos rizikos analizę rasite čia