Naujienos

Vilniaus prekiavimo ir reklamos viešose vietose veikla galėtų būti skaidresnė

Leidimų prekiauti ir reklamos viešose vietose reglamentavime pasigendama skaidrumo. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai, išanalizavę  Vilniaus  mieto savivaldybės  veiklą išduodant leidimus prekiauti renginių metu, nustatė, kad  lauko kavinių ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektus ir susijusius dokumentus nagrinėja (tikrina) ir jiems pritaria tie patys specialistai. Tai, STT pareigūnų vertinimu, didina korupcijos pasireiškimo riziką.

Siekdama sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir padidinti priimamų sprendimų objektyvumą, STT siūlo aktyviai vykdyti Savivaldybės Miesto plėtros departamento specialistų, kurie pagal kompetenciją tikrina ir raštu pritaria lauko kavinių įrengimo projektams, privačių interesų stebėseną.

Taip pat siekiant užtikrinti didesnį priimamų sprendimų objektyvumą ir skaidrumą bei vykdomos veiklos viešumą, tikslinga Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie Savivaldybės sprendimus dėl pritarimo lauko kavinių ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams, taip pat – informaciją apie išduotus leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kioskų, paviljonų, lauko kavinių.

„Neabejotinai reikia viešinti ir Savivaldybės leidimų įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo, sprendimų priėmimo procesą. Išorinės reklamos komisijos posėdžiai, kuriuose priimami sprendimai, turėtų  būti atviri visuomenei,  reklaminės veiklos subjektams ir įvairioms visuomeninėms organizacijoms, dirbančioms reklamos srityje“, – sako Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas Romualdas Gylys.

STT atlikdama korupcijos rizikos analizę detaliai analizuoja praktinį teisinio reguliavimo vykdymą, vertina, ar įstaigos veikloje yra pakankamai viešumo, kontrolės, ar nėra perteklinių reikalavimų norint gauti paslaugas. Per praėjusius metus STT korupcijos prevencijos pareigūnai atliko 16 išsamių korupcijos rizikos analizių, antikorupciniu požiūriu įvertino 267 teisės aktus ar jų projektus.

Rizikingiausiomis įstaigų veiklos sritimis laikomos: prekių, paslaugų ir darbų pirkimas, turto valdymas, naudojimas ir disponavimas, verslo priežiūra, ES lėšų skyrimas ir naudojimas, įdarbinimas, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas.

Išsamią korupcijos rizikos analizę Vilniaus miesto savivaldybės veikloje, išduodant leidimus ir reglamentuojant reklamą viešose vietose, rasite čia.