Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Energetikos inspekcijos patikrinimai gali būti skaidresni ir efektyvesni

2017 01 19

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos pareigūnai, išanalizavę korupcijos pasireiškimo riziką Valstybinės energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos išduodant leidimus ir vykdant kontrolę energetikos sektoriuje, siūlo labiau kontroliuoti Inspekcijos darbuotojų vykdomus patikrinimus, skaidrinti ir supaprastinti leidimų veiklai išdavimo procesą.

Anot STT specialistų, siekiant mažinti korupcijos riziką šioje srityje būtina reglamentuoti leidimų išdavimo procedūras, detalizuoti pažeidimų šalinimo terminų nustatymo tvarką, sukurti efektyvesnę inspekcijos darbuotojų vykdomų patikrinimų kontrolės sistemą, peržiūrėti administracinio poveikio priemonių taikymo praktiką ir ją suvienodinti.

Taip pat reikėtų stiprinti administracinio poveikio priemonių taikymo kontrolę kuri nėra aiškiai apibrėžta: neaišku, kada sprendimus priimantys asmenys turi taikyti administracinę atsakomybę už teisės aktų reikalavimų nesilaikymą ir nėra tokios praktikos taikymo duomenų bazės.

„Kontrolė būtų kur kas efektyvesnė, jei Energetikos ministerija nustatytų aiškią tvarką, kuria vadovaujantis būtų organizuojami neplaniniai energetikos objektų ir įrenginių patikrinimai, o biurokratijos sumažėtų, atsisakant „dvigubų leidimų“ išdavimo. Šiuo metu leidimas gaminti elektros energiją išduodamas tik pateiktus leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurį išduoda ta pati Energetikos inspekcija“, – sako STT Korupcijos prevencijos valdybos vadovas Romualdas Gylys.

STT atlikdama korupcijos rizikos analizę detaliai analizuoja praktinį teisinio reguliavimo vykdymą, vertina, ar įstaigos veikloje yra pakankamai viešumo, kontrolės, ar nėra perteklinių reikalavimų norint gauti paslaugas.

Per praėjusius metus STT korupcijos prevencijos pareigūnai atliko 16 išsamių korupcijos rizikos analizių, antikorupciniu požiūriu įvertino 266 teisės aktus ar jų projektus.

Išsamią korupcijos rizikos analizę rasite čia.

 


geltonai-mėlyna linija