Naujienos

Lietuvai reikia stiprinti valdžios atvirumo ir skaidrumo rodiklius

Pagal Transparency International (TI) atlikto tyrimo – Korupcijos suvokimo indekso (KSI) 2016 m. rezultatus, Lietuvai skirti 59 balai ir ji užima 38 vietą iš vertintų 176 pasaulio valstybių, bei yra šalia tokių valstybių, kaip Ispanija, Lenkija, Portugalija, Slovėnija. Lietuvai skirtas KSI balas ir vieta atitinka ne vien korupcijai nepalankios aplinkos būklę, bet ir socialinę, ekonominę situaciją.

Globalių ir regioninių vertinimų analizė parodė, kad globalus KSI vidurkis 2016 metais siekė 43 balus, o Europos Sąjungos ir Vakarų Europos valstybių – 66 balus, t. y. Lietuva atsilieka nuo regioninio vidurkio 7 balais ir Europos Sąjungos ir Vakarų Europos regione Lietuva nukrito viena pozicija žemiau – iš 18 į 19 vietą, o tarp Europos Sąjungos valstybių narių išlaikė 16 vietą. Vertinant Europos Sąjungos valstybes, KSI rodiklis mažėjo 15-oje iš 28 šalių (labiausiai Kipre ir Nyderlanduose), 9 valstybių išliko nepakitęs, o padidėjo 4 šalyse (didžiausias augimas užfiksuotas Italijoje – 3 balai).

STT specialistų nuomone, Transparency International tyrimas dar kartą atkreipė dėmesį į gana svarbų ryšį tarp korupcijos ir socialinės atskirties. Kartu gali egzistuoti ir dar viena kategorija, turinti įtakos socialinei nelygybei ir korupcijai – tai šalies išsivystymo lygis (BVP). Turtingesnės valstybės (pavyzdžiui, Danija, Švedija, Norvegija, kt.) turi galimybę skirti daugiau finansavimo socialinėms paslaugoms bei pajamų perskirstymui, o kartu ir korupcijos kontrolei bei prevencijai.

„Nors kyšininkavimo problema egzistuoja visose valstybėse, šalims su aukščiausiu korupcijos suvokimo indeksu būdingas aukštas socialinės įtraukties lygis, atviras valdymas, politinių procesų skaidrumas, laisva spauda, stipri pilietinė visuomenė, žmogaus teisių ir laisvių apsauga bei nepriklausomos teismų sistemos“ – teigia Romualdas Gylys, STT Korupcijos prevencijos valdybos vadovas.

Anot STT korupcijos prevencijos specialistų, Lietuvai, siekiant aukštesnio Korupcijos suvokimo indekso balo, būtina daugiau dėmesio skirti ne tik korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimui, korupcijos prevencijai, antikorupciniam švietimui bet ir gerinti socialinės įtraukties ir darnaus valdymo rodiklius – užtikrinant valdymo efektyvumą, visuomenės įtraukimą į sprendimų priėmimą, finansų atvirumą, politinių ir valdymo procesų skaidrumą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, žiniasklaidos ir teismų nepriklausomumą.

STT atlikta analizė

Europos Sąjungos valstybių narių KSI: