Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Korupcijos priežastims šalinti – konkrečios korupcijos prevencijos priemonės

2017 02 24

Siekdami stiprinti valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklos skaidrumą ir užkirsti kelią galimybei pasinaudoti teisinio reguliavimo trūkumais, STT pareigūnai 2016 m. antikorupciniu požiūriu įvertino 266 aktualius teisės aktus ar jų projektus. Iš viso teisės aktų projektų rengėjams pateikta daugiau nei 600 antikorupcinio pobūdžio pastabų.

„Praėjusiais metais didelį dėmesį skyrėme viešųjų paslaugų kontrolės ir turto valdymo sritims, nes šiose srityse piktnaudžiavimo rizika vis dar išlieka didžiausia. Dažniausiai vertinant teisės aktus pasitaikančios problemos: neaiškios procedūros, nenurodyti sprendimų priėmimo būdai ar kriterijai, taip pat sumaišties įnešančios teisinio reguliavimo spragos, kurios didina korupcijos atsiradimo riziką“, – teigia STT Korupcijos prevencijos valdybos vadovas Romualdas Gylys.

Anot R. Gylio, daugiau nei 70 proc. teisės aktų STT specialistai įvertino savo iniciatyva – atlikę analizę ir vadovaudamiesi prioritetinėmis kryptimis.

2016 m. STT pareigūnai detaliai analizavo, kaip įstaigų veikla reglamentuota ir kaip veiklą reglamentuojantys teisės aktai įgyvendinami – atlikta 16 išsamių korupcijos rizikos analizių, įvertinta, ar įstaigų veikloje pakanka viešumo, kontrolės, ar nėra perteklinių reikalavimų norint gauti paslaugas. Didelio visuomenės dėmesio pernai sulaukė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Santariškių ir Kauno klinikų veiklos, kūno kultūros ir sporto finansavimo, atliekų tvarkymo organizavimo licencijų išdavimo srityse atliktos korupcijos rizikos analizės.

Reikšmingi projektai korupcijos prevencijos srityje: Antikorupcinės aplinkos vadovas verslui ir Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas. Tikimasi, kad tiek verslo įmonės, tiek viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos praktiškai taikys šiuose vadovuose susistemintą aktualią informaciją.

STT, siekdama užtikrinti, kad valstybės tarnyboje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, pernai pateikė informaciją ir apie 2 328 asmenis, kurie pretendavo eiti arba ėjo pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse, Europos Sąjungos ar tarptautinėse teismų ir kitose institucijose, pretendavo gauti leidimą dirbti su įslaptinta informacija, ketino dalyvauti privatizuojant valstybės ir (ar) savivaldybės turtą.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai ne tik aktyviai vykdo ikiteisminius tyrimus ir atskleidžia sunkius, sisteminius, didžiausią žalą valstybei darančius korupcinius nusikaltimus, bet ir vykdo nuoseklią korupcijos prevenciją, siekia nustatyti jautriausius korupcijos aspektus ir įvairiomis priemonėmis mažinti korupcijos atsiradimo riziką.


geltonai-mėlyna linija