Naujienos

Kupiškio rajono savivaldybei – pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai, atlikę korupcijos rizikos analizę Kupiškio rajono savivaldybėje viešųjų pirkimų srityje ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančių medžių tvarkymo veikloje įžvelgė korupcijos rizikų. STT pareigūnai konstatavo, kad savivaldybėje neužtikrinama efektyvi vidaus kontrolė, akivaizdžios ir kai kurios teisinio reguliavimo spragos.

Atlikus korupcijos rizikos analizę nustatyta, kad Kupiškio rajono savivaldybėje viešųjų pirkimų vidaus kontrolės procedūros neužtikrina konkurenciją ribojančių susitarimų identifikavimo, savivaldybės teisės aktuose nustatyta neaiški, vietos interpretacijoms paliekanti viešųjų pirkimų sutarčių rengimo tvarka, mažos vertės pirkimų sistema sudaro sąlygas pasirinkti neskaidrų pirkimo būdą.

„Vieni iš pagrindinių korupcijos prevencijos pareigūnų siūlymų viešųjų pirkimų srityje yra atskirti pirkimų inicijavimo, kontrolės funkcijas nuo pirkimų organizavimo, griežtinti reikalavimus rangovams ir subrangovams, siekiant išvengti korupcijos rizikų“ – sako Žydrūnas Krampalcas, STT Panevėžio valdybos viršininkas.

Analizės metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai ir nukirstų medžių tvarkymo srityje. Savivaldybėje nėra aiškios prašymų kirsti, genėti želdinius priėmimo sistemos, nėra reglamentuota nukirstų medžių panaudojimo tvarka. STT Panevėžio valdybos pareigūnų duomenimis, vien tik trijose Kupiškio seniūnijose (nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.) privatiems subjektams neatlygintinai galėjo būti perduota virš 300 m3 medienos, kurios vertė siekia virš 9 tūkst. eurų. Todėl STT Panevėžio valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai siūlo paskirti atsakingus asmenis už leidimų kirsti medžius vykdymo kontrolę, nustatyti kontrolės procedūras, patvirtinti kirstinų medžių pardavimo tvarką ir nukirstų medžių panaudojimo tvarką.

Per 2016 metus STT korupcijos prevencijos pareigūnai atliko 16 išsamių korupcijos rizikos analizių, antikorupciniu požiūriu įvertino 266 teisės aktus ar jų projektus.

Išsamią korupcijos rizikos analizę rasite čia.