Naujienos

Šiandien Seimas ratifikavo EBPO Konvenciją dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu

Lietuvos Respublikos Seimas šiandien priėmė įstatymą „Dėl Konvencijos dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius ratifikavimo“.

Konvencijos ratifikavimas yra Lietuvos stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO) dalis. Lietuva, prisijungusi prie Konvencijos, turės aktyviai kovoti su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius.

Lietuva prie Konvencijos gali prisijungti tik tapusi visateise EBPO darbo grupės dėl kovos su papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius dalyve. 2016 metais Lietuva pakviesta tapti šios organizacijos, vienijančios ekonomiškai stipriausias pasaulio valstybes, Kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius darbo grupės dalyve.

Narystė EBPO yra vienas iš svarbiausių Lietuvos prioritetų artimiausiu laikotarpiu. Lietuva, tapusi EBPO nare, turės galimybę daryti įtaką priimant globalius sprendimus ekonomikos ir kitose viešojo valdymo srityse, galės išsakyti poziciją Lietuvai svarbiais klausimais tarptautiniu lygiu, semtis žinių ir patirties iš geriausių EBPO šalių narių ekspertų ir taikyti šias žinias Lietuvoje.

Siekdama šios tarptautinės organizacijos pripažinimo, Lietuva turi ne tik suderinti savo teisinį reglamentavimą su atitinkamų EBPO teisės aktų reikalavimais, bet ir pademonstruoti, kad yra pajėgi atskleisti konkrečius užsienio pareigūnų papirkimo atvejus ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn tokias veikas darančius asmenis, taikant proporcingas ir atgrasančias sankcijas. Čia išskirtinis vaidmuo tenka STT, kuri yra atsakinga už aukšto rango pareigūnų – tiek Lietuvos, tiek užsienio – papirkimo atskleidimą.