Naujienos

Atlikta korupcijos rizikos analizė Šakių rajono savivaldybėje

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Šakių rajono savivaldybėje. Analizės metu įvertintos korupcijos atsiradimo rizikos Savivaldybei vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) ir priežiūros procedūras bei jų kontrolę, o taip pat šioje srityje atliekant viešųjų pirkimų procedūras.

Įvertinus Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) ir priežiūros procedūrų reglamentavimą nustatyta, kad Savivaldybėje Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuotinų objektų atrankos procedūra ir lėšų paskirstymo objektams kriterijai nėra aiškūs, todėl rekomenduota efektyviau kontroliuoti informacijos apie vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklę teikimo procedūras, parengti Savivaldybės vidaus teisės aktus, nustatančius Savivaldybės veiklos principus skirstant ir naudojant lėšas susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybai ir rekonstrukcijai, kai dalyvauja fiziniai ir juridiniai asmenys, sudaryti Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, komisiją ir reglamentuoti jos veiklą.

Analizės metu nustatyta, kad Savivaldybės darbuotojai, vykdydami viešųjų pirkimų procedūras, ne visuomet laikosi Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų, kurios viešųjų pirkimų procese gali užtikrinti vykdomos veiklos kontrolę bei skaidrumą. Anot STT specialistų, Savivaldybėje neužtikrinamas viešųjų pirkimų inicijavimo ir priežiūros bei organizavimo funkcijų atskyrimas, o tai didina korupcijos atsiradimo galimybes. Taip pat Savivaldybės teisės aktuose reikėtų aiškiau reglamentuoti, kas ir kada, kokiais kriterijais vadovaudamasis nusprendžia, kas atliks konkretų pirkimą, numatyti aplinkybes, kuomet perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti supaprastintą pirkimą vykdyti pirkimo organizatoriui arba viešojo pirkimo komisijai neatsižvelgdamas į pirkimo vertę.

Šios ir kitos rekomendacijos pateiktos Savivaldybei ir vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka, Savivaldybė įpareigota per 3 mėnesius informuoti STT, kaip į jas atsižvelgta.

Analizė Šakių rajono savivaldybėje