Naujienos

Atlikta korupcijos rizikos analizė Mažeikių rajono savivaldybėje

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos korupcijos prevencijos poskyrio pareigūnai, atlikę korupcijos rizikos analizę Mažeikių rajono savivaldybėje viešųjų pirkimų srityje ir vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) ir priežiūros procedūrų bei jų kontrolės veikloje, įžvelgė korupcijos rizikų.

Nustatyta, kad Savivaldybėje viešųjų pirkimų srityje nepakankamai reglamentuotas pirkimo sutarčių vykdymo etapas, nevykdoma viešųjų pirkimų prevencinė kontrolė, tobulintinas rinkos tyrimo etapas, nepakankamai aiškiai reglamentuota Viešųjų pirkimų komisijos papildomų narių skyrimo tvarka. Siekiant išvengti korupcijos rizikų, Savivaldybei siūloma atskirti pirkimų inicijavimo, kontrolės funkcijas nuo pirkimų organizavimo.

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tvarkymo politika turėtų būti vykdoma kryptingiau: tikslinga numatyti daugiau Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo objektams kriterijų, detaliau reglamentuoti seniūnijų teikiamos informacijos apie vietinės reikšmės kelius ir gatves procedūras, nuolat vykdyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) įteisinimą, stiprinti techninės priežiūros teikėjo kontrolę, daugiau informacijos teikti visuomenei, taip užtikrinant skiriamų lėšų panaudojimo skaidrumą ir efektyvumą.

Išsamią korupcijos rizikos analizę rasite čia.