Naujienos

Verslo atstovų dėmesys antikorupcinės aplinkos kūrimui

Diskusijoje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką versle?“ pristatytas viešojo ir privataus sektorių atstovų kartu su Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) parengtas Antikorupcijos vadovas verslui (AVV). Renginys vyko Užsienio reikalų ministerijoje.

AVV parengtas STT iniciatyva, pagal Nacionalinę kovos su korupcija 2015–2025 metų programą. Jį rengiant reikšmingai prisidėjo Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA), AB DNB banko, UAB „Ernst & Young Baltic“, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Teisingumo ministerijos, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, AB Telia Lietuva (buvusi AB TEO LT), Nacionalinės antikorupcijos asociacijos, „Baltosios bangos“, UAB „Algoritmų sistemos“ atstovai, skirtingų sričių ekspertai, atsižvelgdami į viešojo ir privataus sektoriaus patirtį kovojant su korupcija.

Diskusijoje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertė apžvelgė EBPO iniciatyvas, skatinančias skaidraus ir atsakingo verslo principų diegimą versle, taip pat pristatė EBPO Konvencijos dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius ir EBPO Gairių daugiašalėms įmonėms poveikį verslui ir viešajam sektoriui. Šiomis gairėmis nustatomi daugiašalių įmonių elgesio standartai, kova su papirkinėjimu, prekyba poveikiu ir reikalavimu duoti kyšį.

Renginyje dalyvavo, pranešimus skaitė EBPO ekspertė, taip pat atstovai iš STT, Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos verslo konfederacijos, UAB „Ernst & Young Baltic“, AB DNB banko, ESO, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA), advokatų kontoros „Tark Grunte Sutkiene“, Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, „Investors‘ Forum“ ir „Baltoji banga“.

Tikimasi, kad gerosios praktikos pavyzdžiai, pateiktos rekomendacijos ir parengtas AVV bus patogus ir naudingas įrankis privataus sektoriaus įmonėms, siekiančioms efektyvesnės korupcijos prevencijos.

Renginio pristatymai:

Verslo neteisėtų veiksmų tyrimas Baltijos šalyse 2017 –  Liudas Jurkonis,
Korupcija versle pagal sociologinius tyrimus 2016 m. – Margarita Dobrynina,
Verslo partnerių ir darbuotojų patikra – prevencinė priemonė kovoje su korupcija – Vytautas Danta,
Nulinės tolerancijos korupcijai politikos diegimas bendrovėje – Jonas Šneideraitis,
Farmacijos industrijos skaidrumo praktika – Kęstutis Čereška,
Korupcijos versle vertinimas teismų praktikoje, juridinių asmenų atsakomybė už korupciją – Giedrius Danėlius,
NKC kaip EBPO mechanizmas įmonių atsparumo korupcijai įvertinimui – Andrius Bambalas,
Antikorupcijos vadovas verslui – vienas iš korupcijai atsparios aplinkos kūrimo pagalbos įrankių – Vidmantas Mečkauskas.


Nuotraukoje: Leah Ambler, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atstovė ir Mindaugas Lankauskas, Lietuvos teisės instituto tyrėjas.

Daugiau nuotraukų STT Facebook.