Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

EBPO: Lietuva parengė tinkamą teisinę bazę kovai su tarptautine korupcija

2017 06 16

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) darbo grupė dėl kovos su papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose teigiamai įvertino Lietuvos atliktas teisines reformas. Jos patvirtintoje pirmos fazės vertinimo ataskaitoje teigiama, kad  Lietuvos teisės aktai iš esmės atitinka Konvencijos dėl užsienio pareigūnų papirkimo, sudarant tarptautinius verslo sandorius, reikalavimus.

EBPO sekretoriatas kartu su valstybių narių ekspertais išsamiai ištyrė Lietuvos teisinę bazę ir įvertino, kaip užkertamas kelias užsienio pareigūnų papirkimui, sudarant tarptautinius verslo sandorius. Ataskaitos projektą detaliai nagrinėjo darbo grupė, kurią sudarė 44 valstybių, tarp kurių JAV, Japonijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Šveicarijos, ekspertai.

Ataskaitoje taip pat pateikiama keletas pastabų dėl Lietuvos teisės aktų nuostatų ir pažymima, kad jų taikymas praktikoje bus atidžiai stebimas būsimuose Lietuvos vertinimuose. Tai – kai kurių Baudžiamojo kodekso nuostatų, susijusių su juridinio asmens baudžiamąja atsakomybe, galimas aiškinimas teismų praktikoje. Taip pat teigiama, kad maksimalūs gresiančios baudos bausmės dydžiai už papirkimą yra gana maži ir tai gali neatspindėti naudos, kurią kyšį davęs asmuo realiai gavo papirkęs užsienio pareigūnus.

Šis vertinimas buvo trečias iš šešių Lietuvos laukiančių vertinimo etapų šioje EBPO darbo grupėje. Pirmieji du etapai buvo sėkmingai įveikti  per praėjusius dvejus metus.

Rengiantis būsimiems vertinimams šioje svarbioje EBPO darbo grupėje, buvo priimti ir šių metų birželio mėn. įsigaliojo Baudžiamojo kodekso pakeitimai, kuriais išaiškinama, kad valstybės valdomos įmonės gali būti traukiamos baudžiamojon atsakomybės už jų vadovo ar darbuotojų padarytas nusikalstamas veikas. Baudžiamajame įstatyme patikslinta, kad už papirkimą baudžiama ne tik tais atvejais, kai kyšiu siekta konkrečių valstybės tarnautojo veiksmų vykdant įgaliojimus, bet ir išimtinės padėties ar jo palankumo apskritai, nepriklausomai nuo to, ar už kyšį pageidaujami veiksmai pateko į valstybės tarnautojui teisės aktuose apibrėžtą įgaliojimų sritį.

Gegužės mėnesį Seimas ratifikavo EBPO konvenciją dėl užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius verslo sandorius. Dar 2015 metais priimtais baudžiamojo įstatymo pakeitimais buvo apribotos galimybės nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti asmenis, kurie davė kyšį užsienio pareigūnui, taip pat buvo išplėstas užsienio pareigūno apibrėžimas.

EBPO darbo grupė jau pradeda antros fazės vertinimą, kurio metu  bus tiriama, kaip teisės aktų nuostatos veikia  praktikoje. Liepos mėnesį į Vilnių vertinimo vizito atvyksta EBPO sekretoriato ir šalių narių ekspertai. Lietuvos antros fazės vertinimo ataskaitos svarstymas numatomas gruodžio mėnesį.

Parengta pagal Teisingumo ministerijos informaciją.


geltonai-mėlyna linija