Naujienos

Utenos rajono savivaldybei – pasiūlymai mažinti korupcijos riziką sporto rėmimo srityje

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai, atlikę korupcijos rizikos analizę Utenos rajono savivaldybėje (Savivaldybė) sporto rėmimo srityje, įžvelgė korupcijos rizikų.

Analizuojama sritis aktuali dėl jai skiriamų lėšų: 2015–2016 metais Savivaldybė ir jos kontroliuojamos bendrovės skyrė beveik 1,5 mln. eurų sporto veiklos projektams finansuoti.

STT pareigūnai konstatavo, kad Savivaldybėje nepakankamai užtikrinamas sportinės veiklos projektų finansavimo skaidrumas, neviešinama visa aktuali informacija. Be to, pastebėta, kad Savivaldybėje sportinės veiklos projektų finansavimo procedūros neužtikrina objektyvių sprendimų priėmimo, nėra nustatytos skiriamų lėšų naudojimo tvarkos, nepakankamai kontroliuojamos projektų įvykdymo procedūros.

Taip pat atkreiptas dėmesys į profesionalių sporto klubų, kurių veikloje dalyvauja Savivaldybė, finansavimą. Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai sudaro sąlygas šiems klubams per metus gauti iki 200 000 eurų (vienam klubui) Savivaldybės biudžeto lėšų, o kiti projektai nefinansuojami, išsamiai nepagrindžiant nefinansavimo motyvų.

Savivaldybė neužtikrino, jog būtų atskirtos kontroliuojamų bendrovių veiklos (valdymo) kontrolės funkcijos nuo sprendimų dėl paramos skyrimo priėmimo, ne visoms bendrovėms yra nustatytos maksimalios leidžiamos paramai skiriamų lėšų ribos.

Atliekant analizę nustatyta atvejų, kai Savivaldybės tarybos narys, VšĮ „Utenos Juventus“ dalininkas, prezidentas, valdybos narys Ž. U. Savivaldybės taryboje balsavo priimant VšĮ „Utenos Juventus“ finansiniams rėmėjams palankius sprendimus. Informacija perduota Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Vykdydama šios komisijos pavedimą, Savivaldybės tarybos Etikos komisija 2017-07-03 sprendimu pripažino, kad Savivaldybės tarybos narys Ž. U., nenusišalindamas ir dalyvaudamas priimant sprendimus, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.

Savivaldybei pateiktos rekomendacijos tobulinti sportinės veiklos projektų finansavimo mechanizmą, viešinti visą aktualią informaciją, kontroliuojamoms bendrovėms nustatyti paramai skiriamų lėšų ribas, sporto klubų, kuriuose dalyvauja Savivaldybė, finansavimo klausimus spręsti Savivaldybės taryboje.

Išsamią korupcijos rizikos analizę rasite čia.