Naujienos

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloje galėtų būti siekiama didesnio skaidrumo

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos pareigūnai įvertino Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (toliau – VVSSF) teisinį reguliavimą ir pateikė pastabas bei pasiūlymus, siekiant didesnio skaidrumo VVSSF veikloje ir visuomenės sveikatos stiprinimo projektų organizavime, finansavime.

Vertinimo metu nustatyta, kad dauguma VVSSF tarybos narių yra valstybės tarnautojai, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus, tačiau patikrinus viešai prieinamas privačių interesų deklaracijas, paaiškėjo, kad dabartinės sudėties VVSSF tarybos nariai įstatymų nustatyta tvarka nėra nurodę duomenų apie einamas pareigas VVSSF taryboje. Atsižvelgiant į tai, pasiūlyta peržiūrėti ar Sveikatos apsaugos ministerijoje tinkamai veikia privačių interesų deklaravimo ir priežiūros sistema, nes galimai ši kontrolė nėra pakankama.

Išanalizavus visuomenės sveikatos stiprinimo projektų paskirstymo vertinti VVSSF tarybos nariams tvarką, nustatyta, kad nėra įtvirtinti kriterijai, kuriais vadovaujantis vyksta projektų paskirstymas. Siekiant išvengti korupcijos rizikos veiksnių šioje srityje, pasiūlyta nustatyti, kad prieš paskirstant projektus vertinti, būtų patikrinta, ar VVSSF tarybos nariai yra deklaravę privačius interesus ir ar jų dalyvavimas vertinant projektą nesukels interesų konflikto. Taip pat rekomenduota įtvirtinti sąlygas ar kriterijus, pagal kuriuos būtų parenkami VVSSF tarybos nariai vertinti atitinkamus projektus.

Antikorupcinio vertinimo išvadoje taip pat siūloma nustatyti aiškius kriterijus, į kuriuos privaloma atsižvelgti priimant sprendimus keisti ar nekeisti projekto finansavimo sutartį ir įtvirtinti, kad projekto finansavimo sutarties keitimai būtų galimi tik VVSSF tarybos sprendimu arba pritarimu, o ne vieno asmens sprendimu.

Visą antikorupcinį vertinimą galite rasti čia.