Naujienos

Korupcinėse bylose skiriamos baudos yra nepakankamos

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tirtų korupcinių bylų statistinė analizė apie skirtas baudas fiziniams asmenims 2015–2017 m. I pusmetį parodė, kad per tiriamąjį laikotarpį už sunkius korupcinio pobūdžio nusikaltimus vidutiniškai buvo skiriama 4 898 Eur bauda, tai yra 17 proc. galimo skirti baudų vidurkio arba 9 proc. galimo skirti baudų maksimumo.

2017 m. I pusmetį už sunkius korupcinio pobūdžio nusikaltimus vidutiniškai buvo paskirtos 1,7 karto mažesnės baudos nei už apysunkius nusikaltimus (atitinkamai 3 261 Eur ir 5 559 Eur).

Per tiriamąjį laikotarpį už sunkius korupcinius nusikaltimus skirtos baudos vidutiniškai sudarė 17 proc., už apysunkius nusikaltimus – 26 proc., už nesunkius nusikaltimus – 26 proc. galimo skirti baudų vidurkio.

„Specialiųjų tyrimų tarnybos tirtų korupcinių bylų statistinė analizė rodo, kad skiriamos baudos nesiekia net galimo skirti baudų vidurkio, jos nėra atgrasančios nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. Be to, nuo korupcinių nusikaltimų neatgraso ir laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) taip pat atkreipia dėmesį, kad baudos už korupcinius nusikaltimus Lietuvoje nėra pakankamos. Tikimės, kad šiuo metu inicijuojamos Baudžiamojo kodekso pataisos, kurios buvo parengtos konsultuojantis su Specialiųjų tyrimų tarnyba, bus priimtos ir Lietuva galės pasiekti aukštesnius skaidrumo standartus“, – sako STT direktorius Saulius Urbanavičius.