Naujienos

Korupcinėse bylose skirtos bausmės: atvejo analizė

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tirtų korupcinių bylų statistinė analizė rodo, kad skiriamos baudos nesiekia galimo skirti baudų vidurkio, jos nėra atgrasančios nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

STT pareigūnams atlikus ikiteisminį tyrimą, šiais metais nuteistas laivybos inspektorius už 19 korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų (9 sunkius nusikaltimus, 6 apysunkius nusikaltimus, 1 nesunkų nusikaltimą ir 3 baudžiamuosius nusižengimus).

Už sunkius nusikaltimus teismas vidutiniškai skyrė 20 % galimo baudų vidurkio (10 % galimo baudų maksimumo), už apysunkius nusikaltimus – 25 % galimo baudų vidurkio (12 % galimo baudų maksimumo), už nesunkius nusikaltimus – 28 % galimo baudų vidurkio (14 % galimo baudų maksimumo).

Už atskiras nusikalstamas veikas paskirtų baudų suma siekė 88 124,4 Eur. Subendrinus paskirtas baudas, teismas nuteistajam paskyrė 15 064 Eur, t. y. 17 % už atskiras nusikalstamas veikas paskirtų baudų sumos.

Daugiau informacijos apie skirtų baudų statistine analizę STT tirtose korupcinėse bylose.