Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Šiauliuose pristatomas Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje vadovas

2017 09 28

Šiandien Šiauliuose vyksta Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) organizuotas renginys „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“, kurio metu pristatomas Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo viešajame sektoriuje vadovas.

Renginyje dalyvauja virš 100 Šiaulių regiono valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų ir atstovų, kuriems pavesta užtikrinti antikorupcinės politikos įgyvendinimą.

Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo viešajame sektoriuje vadovas – pirmasis Lietuvoje susistemintas dokumentas, kuriuo siekiama kurti tvarią antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje, parengtas STT bendradarbiaujant su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija, Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Teisingumo bei Švietimo ir mokslo ministerijomis.

Renginio metu STT atstovai kartu su kolegomis iš Teisingumo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Šiaulių universiteto, VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centro, aptaria rizikingiausias viešojo sektoriaus sritis ir pagrindinius korupcijos rizikos veiksnius viešajame sektoriuje, antikorupcinio švietimo galimybes, naudą ir problematiką, pristato korupcijos problemų diagnostinius – sociologinius tyrimus ir jų rezultatus. Taip pat aptariama teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo nauda, asmenų patikrinimo probleminiai aspektai, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, pranešėjų apsaugos ir kiti aktualūs antikorupcinės aplinkos kūrimo viešajame sektoriuje klausimai.

„Tęsiant antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje vadovo pristatymo renginių ciklą, džiaugiamės galintys pristatyti šį susistemintą metodinį dokumentą ir Šiaulių regiono valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovams ir atstovams. Tikimės, kad Antikorupcinės aplinkos vadovas padės ne tik kurti korupcijai atsparią aplinką, bet ir ją palaikyti“ – sakė STT direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius.

Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje vadovas parengtas atsižvelgiant į Nacionalinę kovos su korupcija 2015–2025 metų programą, jo leidyba finansuota iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Šiais metais Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo viešajame sektoriuje vadovo pristatymai planuojami ir Panevėžyje bei Vilniuje, o tokio pobūdžio renginiai jau įvyko Klaipėdoje ir Kaune.

Diskusijos darbotvarkė.

Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje vadovas.

Pristatymai:

1. Korupcijos problemų diagnostiniai-sociologiniai tyrimai ir jų rezultatai – Romualdas Gylys, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas;

2. Rizikingiausios viešojo sektoriaus sritys ir pagrindiniai korupcijos rizikos veiksniai viešajame sektoriuje – Valerij Keldanovič, STT Antrosios valdybos Antro skyriaus viršininkas;

3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų viešajame sektoriuje apžvalga – Egidijus Kulikauskas, STT Šiaulių valdybos Ikiteisminio skyriaus viršininkas;

4. Ar reikalingi pranešėjai ir kaip juos turėtume saugoti? – Marius Vainauskas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėjas;

5. Asmenų patikrinimas: praktinė nauda ir probleminiai aspektai – Jolanta Karalkevičienė, STT Pirmosios valdybos Antrojo skyriaus vyresnioji specialistė;

6. Antikorupcinio švietimo galimybės, nauda ir problemos – Rita Šikšnienė, STT Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė;

7. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo nauda – Audrius Bereišis, STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkas;

8. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo reikšmė kuriant korupcijai atsparią aplinką – Arūnas Staknys, STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus viršininko pavaduotojas;

9. Atsparumo korupcijai tyrimo galimybės ir nauda įstaigos viduje – Rita Malijauskienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidaus saugumo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

10. Ar gali padėti užsienio šalių patirties perėmimas antikorupcinės aplinkos kūrimui: Norvegų finansuojamo projekto atvejis – Vaidotas Petronis, VŠĮ Projektų Valdymo ir Mokymo Centro direktorius, projekto Norvegijoje ekspertas;

11. Ar yra įrankių padedančių kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje, ar pakanka Antikorupcinės aplinkos vadovo? – Romualdas Gylys, STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas.


geltonai-mėlyna linija