Naujienos

Banko „,Snoras“ finansinį patikrinimą atlikęs auditorius pripažintas kaltu

Šiandien Vilniaus apygardos teismas patenkino Generalinės prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą ir buvusį audito kompanijos UAB „Ernst & Young Baltic“ atestuotą auditorių Ramūną Bartašių pripažino kaltu dėl tarnybos pareigų neatlikimo. Tai pirmoji tokio pobūdžio byla Lietuvoje, kai nuteistas banko veiklos finansinį patikrinimą atlikęs auditorius.

Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgdamas į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Vilniaus valdybos pareigūnų surinktus įrodymus ir Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo š. m. sausio 23 d. nuosprendį, kuriuo R. Bartašius buvo išteisintas.

Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad auditorius R. Bartašius, būdamas atsakingas už UAB „Ernst & Young Baltic“ vardu pateiktą jo, t. y. R. Bartašiaus nuomonę, nesilaikydamas nepriklausomumo ir objektyvumo principų reikalavimų, keliamų auditoriui, turėdamas asmeninių finansinių sąsajų su AB banku SNORAS, nesilaikydamas profesinio skepticizmo požiūrio atliekant AB banko SNORAS 2010 m. finansinių ataskaitų auditą, netinkamai atliko savo pareigas. „R. Bartašius nesiėmė priemonių surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų audito metu nustatytoms rizikoms sumažinti iki priimtinai žemo lygio, nesilaikė Lietuvos Respublikos audito įstatymo, Tarptautinių audito standartų reikalavimų, todėl iškraipė audito veiklos esmę ir turinį, prisidėjo prie nepagrįsto saugių investicijų AB banke SNORAS iliuzijų kūrimo, taip sudarydamas prielaidas pažeisti daugelio fizinių ir juridinių asmenų finansinius interesus“, – rašoma teismo nuosprendyje. Tokiais savo veiksmais R. Bartašius sumenkino visuomenės pasitikėjimą auditorių profesine veikla, klaidino finansinių ataskaitų informacijos vartotojus apie AB banko SNORAS finansinę būklę. Teismas pripažino, kad R. Bartašius diskreditavo valstybės tarnautojui prilyginto asmens – auditoriaus vardą, todėl padarė didelę neturtinę žalą valstybei.

Šiais savo veiksmais R. Bartašius padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 229 straipsnyje (Tarnybos pareigų neatlikimas). Vilniaus apygardos teismas nuteistajam R. Bartašiui skyrė 50 MGL (beveik 1900 Eur) dydžio baudą ir baudžiamojo poveikio priemonę – per tris mėnesius sumokėti 25 MGL (941 Eur) dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Šis nuosprendis įsigaliojo nuo jo paskelbimo dienos ir dar gali būti skundžiamos Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Pranešimas paruoštas atsižvelgiant į Generalinės prokuratūros informaciją