Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Atlikta krašto apsaugos sistemos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sričių korupcijos rizikos analizė

2017 11 29

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto siūlymu atliko korupcijos rizikos analizę krašto apsaugos sistemos (KAS) viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srityse.

Atlikę korupcijos rizikos analizę, STT pareigūnai nustatė, kad analizuojamu laikotarpiu Krašto apsaugos ministerijos vadovybės inicijuoti teigiami pokyčiai turėtų sudaryti sąlygas sukurti skaidresnę ir efektyvesnę KAS viešųjų pirkimų organizavimo sistemą. Buvo sudarytos teisinės prielaidos centralizuoti KAS įsigijimų procesą, teisinėje bazėje įdiegta papildomų saugiklių, kad nebūtų viešiesiems pirkimams numatomos lėšos neįvertinus realios situacijos rinkoje, ribojama tiekėjų konkurencija, nepagrįstai atmetami mažiausios kainos tiekėjų pasiūlymai, taip pat teikiama daugiau informacijos visuomenei apie vykdomus pirkimus ir jų naudą stiprinant krašto apsaugą.

Tačiau STT atkreipia dėmesį, kad KAS nėra sukurto efektyvaus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo vykdymo kontrolės mechanizmo. Kai kuriais atvejais ne visada laiku viešinama informacija apie viešųjų pirkimų rezultatus, ne visada užtikrinamas tinkamas teisės aktų, reglamentuojančių KAS viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarką, nuostatų įgyvendinimas. Per mažai dėmesio skiriama KAS institucijų darbuotojų, atliekančių viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę, mokymui.

STT siūlo sukurti efektyvų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolės mechanizmą ir užtikrinti, kad teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios KAS viešųjų pirkimų organizavimą ir vidaus kontrolę, būtų įgyvendinamos visose KAS perkančiosiose organizacijose. Rekomenduojama skelbti apie kaip galima daugiau mažos vertės pirkimų, viešiesiems pirkimams taikyti elektroninį aukcioną. Taip pat siūloma skirti daugiau dėmesio KAS institucijų darbuotojų, atliekančių viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę, mokymui.

Visą analizę rasite čia.


geltonai-mėlyna linija