Naujienos

Atlikta korupcijos rizikos analizė Akmenės rajono savivaldybėje

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos pareigūnai, atlikę korupcijos rizikos analizę Akmenės rajono savivaldybės viešųjų pirkimų srityje ir sporto rėmimo veikloje, nustatė korupcijos rizikų ir siūlo Savivaldybei tobulinti nagrinėtų veiklos sričių reglamentavimą, įgyvendinimą ir kontrolę.

Įvertinus Savivaldybės veiklą viešųjų pirkimų srityje nustatyta, kad Savivaldybėje nepakankamai efektyvus pirkimų planavimas, neaiški pirkimų organizatorių ir Viešųjų pirkimų komisijos skyrimo tvarka, neatskirtos pirkimų inicijavimo ir organizavimo funkcijos, nevykdoma viešųjų pirkimų prevencinė kontrolė, o kai kuriais atvejais, sudarant Viešųjų pirkimų komisijas, neįvertinama, ar būtina Viešųjų pirkimų komisijos nariais skirti giminystės ryšiais susijusius asmenis.

Atliekant šią analizę nustatyti korupcijos rizikos veiksniai ir sporto rėmimo veiklos srityje: Savivaldybėje nepakankamai užtikrinamas sportinės veiklos projektų finansavimo skaidrumas, neviešinama aktuali informacija dėl projektinių lėšų panaudojimo, neužtikrinamas Vertinimo komisijos narių nešališkumas ir objektyvumas, nepakankama šiai veiklai skirtų lėšų panaudojimo kontrolė, kartais finansuojami ne unikalūs sporto veiklos projektai, o įprastinė pareiškėjų veikla.

STT Savivaldybei siūlo tobulinti viešųjų pirkimų planavimo procesą, užtikrinti viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir kontrolės funkcijų atskyrimą, tobulinti Viešųjų pirkimų komisijos narių skyrimo tvarką, vykdant mažos vertės pirkimus užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją, didesnį dėmesį skirti rinkos tyrimo atlikimui. Rekomenduojama numatyti aiškesnius sporto projektų vertinimo kriterijus, reglamentuoti projektų Vertinimo komisijos veiklą, nustatyti paramai skiriamų lėšų ribas ir viešinti informaciją, susijusią ne tik su paramos sportui skyrimu, bet ir su jos panaudojimu.

Atliekant korupcijos rizikos analizę įvertintos ir Savivaldybėje vykdomos korupcijos prevencijos priemonės, pateikti pastebėjimai ir pasiūlymai dėl jų veiksmingumo gerinimo.

Išsamią korupcijos rizikos analizę rasite čia.