Naujienos

Stiprėja Lietuvos antikorupcinis potencialas

Pastaraisiais metais Lietuvoje labiausiai mažėjo gyventojų korupcinė patirtis iš visų Europos Sąjungos (ES) valstybių – skelbia naujausi Europos Komisijos 2017 metų „Eurobarometro“ tyrimo duomenys.

Remiantis tyrimo duomenimis, tik 8 proc. Lietuvos gyventojų nurodė, kad jiems teko matyti arba patirti korupcinių atvejų. Tai yra net 17 procentinių punktų mažiau negu 2013 metais (25 proc.) ir tai yra didžiausias teigiamas pokytis tarp visų ES valstybių.

Taip pat Lietuvoje užfiksuotas didžiausias teigiamas pokytis tarp ES valstybių vertinant gyventojų tiesioginę kyšininkavimo patirtį – 9 procentiniais punktais sumažėjo respondentų, kuriems teko duoti kyšį, kai jų buvo prašoma (2017 m. – 20 proc., 2013 m. – 29 proc.).

Nors pastaraisiais metais nuosekliai augo korupcijos problemos suvokimo svarba, ženkliai sumažėjo Lietuvos gyventojų, manančių, jog per paskutinius trejus metus korupcijos lygis šalyje didėjo. Net penktadalis gyventojų mano, kad korupcijos lygis šalyje nukrito (2013 m. taip manė tik 6 proc.).

Taip pat išaugo netolerancija korupcijos atžvilgiu – 2017 metais daugiau nei pusė (52 proc.) šalies gyventojų nurodė, kad jiems nepriimtina, siekiant gauti viešąją paslaugą, atsilyginti dovana, pinigais ar suteikti mainais paslaugą. 2013 metais korupcijos netoleravo trečdalis šalies gyventojų.

„Visuomenės netolerancijos korupcijai didėjimą rodo ir tai, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kasmet gauna vis daugiau asmenų pareiškimų apie galimas korupcines nusikalstamas veikas. Vien 2016 metais gauta beveik trečdaliu daugiau pareiškimų nei 2015 metais. Didėjant gyventojų pranešimų skaičiui, STT savo ruožtu pradeda daugiau ikiteisminių tyrimų pagal pareiškimus. Visa tai liudija, kad gyventojai tampa vis nepakantesni korupcijai,“ – sako STT direktorius Saulius Urbanavičius.

Tyrimo „Eurobarometro“ rezultatai rodo, kad nuosekliai didėja asmenų, manančiųjų, jog yra pakankamai baudžiamojo persekiojimo pavyzdžių, atgrasančių nuo korupcinio pobūdžio veikų (2017 m. – 30 proc., 2013 m. – 26 proc., 2011 m. – 21 proc.)

„Lietuvos antikorupcinė pažanga ir pirmavimas Europos Sąjungos kontekste rodo ne tik teisėsaugos institucijų, vykdančių antikorupcinę veiklą, teigiamus rezultatus, bet ir pačių piliečių antikorupcinio sąmoningumo didėjimą. STT savo veikla ir toliau sieks ne tik tirti sudėtingiausius korupcijos atvejus, bet ir identifikuoti korupcijos rizikas, kol jos netapo nusikalstamomis veikomis, taip dar labiau sumažinant korupcijos daromą žalą valstybei“, – pridūrė STT direktorius Saulius Urbanavičius.