Naujienos

Viešojo sektoriaus atstovai mokosi kurti antikorupcinę aplinką

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įgyvendindama Europos Sąjungos finansuojamą projektą inicijuoja viešojo sektoriaus atstovų antikorupcinius mokymus.

Projekto tikslas – ugdyti korupcijos prevencijos ir korupcijos tyrimo specialistų kompetencijas ir pagal parengtą Antikorupcinės aplinkos kūrimo vadovą suteikti žinių, kaip kurti antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje. Įgyvendinant projektą vykdomi antikorupcinių žinių ir gebėjimų ugdymo mokymai valstybės ir savivaldybių įstaigų korupcijos prevencijos ir tyrimo specialistams ir šių įstaigų vadovams, taip pat STT pareigūnų gerosios patirties keitimosi vizitai ir taip sudaromos sąlygos efektyviau vykdyti korupcijos prevenciją ir ją koordinuoti.

Trejus metus truksiančio projekto jau matomi rezultatai:

1. Su viešojo pirkimo konkursą laimėjusia VšĮ „Galimybių plėtra“ pasirašyta sutartis dėl viešojo sektoriaus tarnautojų antikorupcinių mokymų. Parengtos šešios mokymų programos ir mokymų medžiaga, numatyta mokyti 320 valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų, atsakingų už valstybės politikos korupcijos prevencijos srityje įgyvendinimą, ir 630 valstybės ir savivaldybių įstaigų korupcijos prevencijos specialistų.

2. 2017 m. spalio–gruodžio mėnesiais įvyko 7 mokymai (temomis: „Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje“, „Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas“, „Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas“), kuriuose mokėsi 140 valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų ir specialistų.

3. Nuo projekto pradžios (2017 m. sausio mėn.) kompetencijas stiprino ir dalyvavo keitimosi gerąja patirtimi vizituose 21 STT pareigūnas.

2018 metais numatoma daugiausia mokymų viešojo sektoriaus atstovams – 32, o 2019 metais planuojama 11 mokymų. Su viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymų programomis galite susipažinti čia.

Projekto „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ įgyvendinimą prižiūri Europos socialinio fondo agentūra. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Daugiau informacijos dėl mokymų suteiks Marija Tarasevičienė, tel. (8 706) 63 340.