Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Panevėžio įmonėms dėl Viešųjų pirkimų įstatymo nepaisymo – rimti signalai

2018 03 08

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Panevėžio miesto savivaldybės ir jos kontroliuojamų įmonių – AB „Panevėžio butų ūkis“, UAB „Panevėžio autobusų parkas“, UAB „Panevėžio gatvės“ – viešųjų pirkimų srityse.

Pasak STT Panevėžio valdybos viršininko Žydrūno Krampalco, – „nustatyta atvejų, kai įmonės – „Panevėžio gatvės“, „Panevėžio autobusų parkas“ – prekes ir paslaugas įsigijo neatlikusios jokių viešųjų pirkimų procedūrų. Taip buvo paminti viešųjų pirkimų principai, apribotos kitų ūkio subjektų teisės sąžiningai konkuruoti dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose, sumenkintas Savivaldybės kontroliuojamų įmonių prestižas. Tokiais veiksmais kuriama savivalės ir įstatymų nepaisymo sistema.“

STT Panevėžio valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai įvardijo ir kitus rizikos veiksnius Panevėžio įmonių veikloje: neskaidrūs pirkimo būdai, neužtikrinama konkurencija, diskriminuojami tiekėjai. Pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, UAB „Panevėžio autobusų parkas“ galėjo panaudoti apie 129 000 eurų (12 pirkimo objektų), UAB „Panevėžio gatvės“ – 91 000 eurų (10 pirkimo objektų).

STT, siekdama įvertinti „Panevėžio autobusų parkas“ 8 naudotų autobusų pirkimą, pagal kompetenciją kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, kuri nustatė, kad buvo netinkamai parinktas pirkimo būdas, transportavimo paslaugos įsigytos nesivadovaujant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, autobusų pirkimas dirbtinai išskaidytas siekiant vykdyti mažos vertės pirkimą.

Panevėžio įmonėms, atsižvelgiant į analizės metu nustatytus faktus, buvo pasiūlyta korupcijos riziką mažinančių priemonių. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, įmonės per 3 mėnesius nuo korupcijos rizikos analizės išvados gavimo Specialiųjų tyrimų tarnybai turės pateikti informaciją apie nurodytų rekomendacijų įgyvendinimą.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai šiais metais atliko 2 korupcijos rizikos analizes, 2017 metais – 20 korupcijos rizikos analizių. Išsamią korupcijos rizikos analizę, atliktą Panevėžio miesto savivaldybės ir jos kontroliuojamų įmonių – AB „Panevėžio butų ūkis“, UAB „Panevėžio autobusų parkas“, UAB „Panevėžio gatvės“ – viešųjų pirkimų srityse, rasite čia.


geltonai-mėlyna linija