Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Nepakankamai skaidri regionų projektų įtraukimo į siūlomų finansuoti projektų sąrašus tvarka

2018 04 06

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę siūlymų dėl savivaldybėse numatomų įgyvendinti regionų projektų įtraukimo į siūlomų finansuoti projektų sąrašus teikimo, vertinimo bei sprendimų priėmimo srityse.

Išnagrinėta, kaip Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (RPD) ir regionų plėtros tarybose vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolė, ir pateikti pasiūlymai, kaip antikorupciniu požiūriu tobulinti nagrinėtas veiklos sritis.

STT pareigūnai nustatė, kad ne visuomet užtikrinamas pakankamas informacijos apie regionų plėtros tarybų veiklą ir atskirų regionų plėtros tarybos narių privačius interesus, galinčius turėti įtakos jų priimamiems sprendimams, atskleidimas. Atkreiptas dėmesys, kad ne visuomet RPD apskričių skyriuose vertinant pateiktus projektinius pasiūlymus dėl regiono projekto įgyvendinimo, užtikrinamas pakankamas vertinimo procese dalyvaujančių darbuotojų nešališkumas.

Vertinant sprendimų, susijusių su regionų plėtros projektų iniciavimu, priėmimo procesą savivaldybėse, atskirais atvejais pastebima, kad gali būti siekiama regionų plėtrai skirtas lėšas panaudoti ne efektyviausiu būdu, o tokiu, kuris gali neduoti maksimaliai įmanomos socialinės naudos. Pavyzdžiui, nustatyta atvejų, kai pasirenkama brangiausia iš visų įmanomų projekto įgyvendinimo alternatyvų, nors deklaruojama, kad atlikus geriausios projekto įgyvendinimo alternatyvos analizę, pasirinkta optimaliausia projekto įgyvendinimo alternatyva.

STT rekomenduoja aiškiai reglamentuoti socialinių ir ekonominių partnerių atstovų atrankos ir skyrimo į regionų plėtros tarybas tvarką, įpareigoti visus regionų plėtros tarybų narius deklaruoti privačius interesus, galinčius turėti įtakos jų priimamų sprendimų taryboje skaidrumui, ir jų deklaruotą informaciją viešai atskleisti visuomenei. Taip pat siūloma atsisakyti šiuo metu egzistuojančios praktikos, kuomet kiekviena regiono plėtros taryba savo nuožiūra gali pasitvirtinti individualaus turinio darbo reglamentą ir nuostatus. Siūloma kompetentingoms institucijoms įvertinti, ar esamas teisinis reglamentavimas yra pakankamas, kad būtų galima projektinio pasiūlymo vertinimo etape identifikuoti subjektus, kurie siekia regionų plėtrai skiriamas lėšas panaudoti neefektyviai.

Visą analizę galite rasti čia.


geltonai-mėlyna linija