Naujienos

Pasirašytas Susitarimo memorandumas su Jungtinės Karalystės stambaus sukčiavimo biuru

Vakar Londone (Jungtinėje Karalystėje) Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Žydrūnas Bartkus ir Jungtinės Karalystės stambaus sukčiavimo biuro direktorius Mark Thompson pasirašė Susitarimo memorandumą, siekdami stiprinti institucijų bendradarbiavimą.

Susitarimo memorandumu siekiama užtikrini efektyvų institucijų keitimąsi informacija, vykdant korupcijos prevenciją ir baudžiamąjį persekiojimą dėl stambaus sukčiavimo, papirkimo bei kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Stiprinant institucijų bendradarbiavimą siekiama sėkmingiau kovoti su užsienio pareigūnų papirkimu, kaip tai yra apibrėžta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtos organizacijos (EBPO) konvencijoje dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius.

„Pasirašytas Susitarimo memorandumas leis pasiekti abipusę Lietuvos ir Jungtinės Karalystės naudą kovojant su korupcija. Apsikeitimas gerąja patirtimi ir informacija padės stiprinti institucinius pajėgumus ir užtikrinti bendradarbiavimą užkardant užsienio pareigūnų papirkimą“, – sako Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Žydrūnas Bartkus.

„Šis susitikimas – tai galimybė sustiprinti jau esamą Jungtinės Karalystės stambaus sukčiavimo biuro ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos gerą bendradarbiavimą. Pasirašytas Susitarimo memorandumas ir toliau stiprins partnerystę, kovojant su korupcija, kyšininkavimu ir sukčiavimu “, – teigia Jungtinės Karalystės stambaus sukčiavimo biuro direktorius Mark Thompson.