Naujienos

Su Valstybės kontrolės atstovais aptartos galimybės tobulinti teisėkūros procesą

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai 2018 m. gegužės 28 d. atliko Lietuvos Respublikos Seimo statuto straipsnių antikorupcinį vertinimą ir pateikė pastabas bei pasiūlymus, kaip siekti skaidresnio teisės aktų projektų rengimo, pateikimo ir priėmimo proceso. Pateikti siūlymai 2018 m. birželio 13 d. aptarti su Seimo Antikorupcijos komisijos nariais.

Vertinant Seimo statuto nuostatas, atsižvelgta į Valstybės kontrolės atlikto audito „Teisėkūros procesas“ rezultatus. Šiandien STT atstovai susitiko su Aukščiausiosios audito institucijos (AAI) atstovais, pasidalijo turimomis kompetencijomis ir informacija teisėkūros proceso tobulinimo srityje, aptarė antikorupcinio vertinimo bei audito rezultatus ir tolesnio bendradarbiavimo šioje srityje galimybes.

Pagal valstybinio audito duomenis, Lietuvoje apie 50 proc. visų įstatymų projektų priimami skubos ir ypatingos skubos tvarka (Estijoje – apie 10 proc., Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje – apie 5 proc.). Europos Tarybos Valstybių prieš korupciją grupė (GRECO), vertindama Lietuvos įstatymų leidybos proceso skaidrumą, nurodė, kad pernelyg dažnas skubos procedūrų taikymas gali pakenkti įstatymų projektų priėmimo proceso etapų viešumui ir sumažinti viso proceso skaidrumą. Siekdama užtikrinti viešą bei skaidrų įstatymų leidybos procesą, STT siūlo nustatyti kriterijus ar atvejus, kai įstatymų projektai priimami skubos ir ypatingos skubos tvarka, bei viešinti, kurie įstatymų projektai tokia tvarka yra priimti.

Vertinimo metu taip pat pastebėta, kad paprastai registruojant antrą arba kitas įstatymo projekto versijas nėra pateikiamas patikslintas įstatymo projekto aiškinamasis raštas, nors pats įstatymo projektas kai kuriais atvejais būna pakeistas iš esmės. Pasitaiko atvejų, kai įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyti tikslai (ar jų dalis) iš dalies ar iš esmės neatitinka teisinio reglamentavimo pakeitimų. Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo, siūloma nustatyti, kad pasikeitus įstatymų projektui būtų pakeičiamas ir jo aiškinamasis raštas, plačiau paaiškinant aktualios įstatymo projekto versijos siūlomas teisinio reguliavimo nuostatas.

Susitikime STT ir AAI atstovai pabrėžė, kad, sutelkus pastangas, tikimasi sukurti tvirtesnį pagrindą skaidresnei teisėkūrai. Pažymėtina, jog toks institucijų bendradarbiavimas yra viena iš priemonių, padedančių skatinti antikorupcinio vertinimo ir valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimą ir stiprinti jų poveikį.

Su antikorupciniu vertinimu galite susipažinti čia.