Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Pašalinus nustatytas korupcijos rizikas Pakruojo savivaldybės įmonės galėtų veikti efektyviau

2018-07-02

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) trijų kontroliuojamų įmonių: UAB „Pakruojo komunalininkas“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir UAB ,,Pakruojo vandentiekis“ valdymo srityje ir pateikė siūlymus dėl įmonių valdymo tobulinimo.

Nustatyta, kad Savivaldybė, nesilaikydama Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, neskelbė ir nevykdė objektyvios įmonių valdybos narių atrankos, tvirtindama kontroliuojamų įmonių įstatus, nevertino besidubliuojančių įmonių ūkinės veiklos rūšių, nevykdė bendrovių veiklos periodinių patikrinimų ir auditų.

Analizės metu atkreiptas dėmesys, kad Savivaldybė neskyrė pakankamai dėmesio kontroliuojamų įmonių Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo priežiūrai. Taip pat, nustatytas atvejis, kai UAB „Pakruojo komunalininkas“ neužtikrinus ikiteisminių skolų išieškojimo subjektų konkurencingumo, sudaryta neterminuota sutartis, o pagal ją rajono gyventojams (skolininkams) skaičiuojamas skolos administravimo mokestis.

Pareigūnai, vertindami UAB „Pakruojo komunalininkas“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir UAB ,,Pakruojo vandentiekis“ organizuotus viešuosius pirkimus, pastebėjo galimų korupcijos rizikų, nes įmonėse nesilaikyta viešųjų pirkimų principų, nesinaudota galimybe skelbti apie pirkimus ir rinktis iš kuo daugiau tiekėjų. UAB „Pakruojo komunalininkas“ ir UAB ,,Pakruojo šiluma“ teisės aktai neatnaujinti pagal viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą, atskirais atvejais sudaryti ilgalaikiai pirkimų sandoriai tęsiami neterminuotą laiką, neužtikrinama pareiga teikti aktualią informaciją apie perkančiųjų organizacijų veiklą viešųjų pirkimų organizavimo srityje, kas sudaro korupcijos rizikos sąlygas.

Siekiant didinti atsparumą korupcijai, pateikti siūlymai, kaip įmonėms tobulinti viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo procesus, užtikrinant viešųjų pirkimų pagrindinių principų laikymąsi, racionalų įmonių lėšų naudojimą ir pažeidimų rizikų valdymą.

Savivaldybė ir jos įstaigos per 3 mėnesius Specialiųjų tyrimų tarnybai turės pateikti informaciją apie nurodytų rekomendacijų įgyvendinimą.

Korupcijos rizikos analizę rasite čia.


geltonai-mėlyna linija