Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Siūloma mažinti korupcijos rizikas Aplinkos projektų valdymo agentūrai administruojant ES projektus

2018 07 18

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai atliko korupcijos rizikos analizę ir pateikė pasiūlymus, kaip tobulinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) veiklą, susijusią su Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos administravimu vykdant taršos mažinimo ir vandentvarkos projektus.

Pažymėta, kad APVA turėtų skirti daugiau dėmesio projektų stebėjimo rodiklių nustatymui, jų pasiekiamumo kontrolei. Taip pat manytina, kad turėtų būti tobulinamas patikrų vietoje procesas, nes pagal esamą praktiką pildant patikrų lapus tinkamai nenurodomi duomenų fiksavimo būdai (pvz., filmavimas, fotografavimas), dėl to galima tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimo rizika.

Atliekant korupcijos rizikos analizę, nustatyta, kad APVA neefektyviai valdomi galimi viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktai. Nėra nustatyto mechanizmo, pagal kurį padalinio vadovas turėtų ir (ar) galėtų susipažinti su savo pavaldinių privačių interesų deklaracijomis prieš pavesdamas jiems darbus, nors formaliai toks reikalavimas tvarkoje yra nustatytas.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai pateikė pasiūlymus, kaip sumažinti korupcijos rizikos veiksnių įtaką APVA paraiškų vertinimo ir stebėsenos rodiklių pasiekiamumo srityse. Siūlytina stiprinti paraiškų vertinimo kontrolės priemones. Taip pat būtų galima kritiškiau vertinti projektų vykdytojų numatomus pasiekti rodiklius, papildomai vertinti jų pagrįstumą, nustatyti objektyviai teisingus stebėsenos rodiklius, jų reikšmių ir dydžių apskaičiavimo metodikas. Siekiant sumažinti galimą korupcijos riziką patikrų projektų vykdymo vietose srityje, siūloma tobulinti duomenų fiksavimo proceso reglamentavimą.

Pažymėtina, kad APVA jau priimtos ir įgyvendinamos tvarkos, siekiant objektyviau įvertinti paraiškose ir prašymuose nurodytus stebėsenos rodiklius, rengiama nauja APVA dovanų politika ir imamasi priemonių galimų interesų konfliktų prevencijai užtikrinti.

Per 3 mėnesius STT turėtų būti pateikta informacija, kaip įvykdyti ir (ar) vykdomi STT pasiūlymai.

Visą korupcijos rizikos analizę galite rasti čia.


geltonai-mėlyna linija