Naujienos

Kaune diskutuota apie korupcijos riziką statybų sektoriuje

Vakar Kaune vyko viešojo ir privataus sektoriaus diskusija „Atsparumo korupcijai užtikrinimas vykdant ūkio subjektų priežiūrą statybos srityje“.

Ši tema aktuali dėl vis dar pastebimų viešojo ir privataus sektoriaus atstovų susitarimų įvairiuose statybos vykdymo etapuose, tiek pradedant statybą leidžiančių dokumentų išdavimą, tiek baigiant statybą ir atiduodant naudoti pastatus – neteisėtai išduodami leidimai, netinkamai ir neefektyviai vykdoma priežiūra, nefiksuojami nustatyti pažeidimai, klastojami duomenys ir pan.

Renginio metu mėginta išsiaiškinti, kokių priemonių būtina imtis siekiant sukurti korupcijai atsparią aplinką, kokios statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos galėtų supaprastinti procedūrų atlikimą, mažintų administracinę naštą, užtikrintų skaidrumą vykdant ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę.

Diskusijoje dalyvavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Valstybinės darbo inspekcijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, savivaldybių ir verslo atstovai.

Pranešimus skaitė STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkas Audrius Bereišis, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Veiklos procesų ir vidaus kontrolės skyriaus vedėjas Marius Juškys, Valstybės kontrolės Ekonomikos audito departamento direktoriaus pavaduotoja Sandra Ragėnaitė, Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Marijus Šalčius ir kiti lektoriai.

Akcentuota, kad statybų sektoriaus ateitis – skaitmeninės statybos principų įdiegimas, kuris padėtų užtikrinti aukščiausios kokybės statinių projektavimą ir statybą, bendros statybų proceso valdymo sistemos sukūrimas, kad būtų paprastesnės ir greitesnės procedūros, taip pat duomenų visuomenei platesnis atvėrimas.

Renginį organizavo Specialiųjų tyrimų tarnyba įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano 2.1.2 priemonę ir ES finansuojamą projektą „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0003.

Daugiau nuotraukų STT feisbuke.