Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Atlikta korupcijos rizikos analizė Varėnos rajono savivaldybėje

2018-12-20

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Varėnos rajono savivaldybėje: įvertino korupcijos atsiradimo rizikas Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, nekilnojamojo turto objektų, kurie yra netvarkomi arba apleisti, arba nenaudojami, arba naudojami ne pagal paskirtį nustatymo ir tokių objektų einamųjų metų sąrašo sudarymo bei Savivaldybės būsto fondo būklės gerinimo veiklos srityse.

Nustatyta, kad Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto pardavimą, nuomą, perdavimą panaudos pagrindais ir patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo reglamentuojantys vidiniai teisės aktai yra neišsamūs ir turi būti tobulinami. Turi būti konkrečiau ir aiškiau reglamentuotos Savivaldybės turto perdavimo kitiems asmenims procedūros bei jų vykdymo kontrolė, įvardinti jose dalyvaujantys subjektai bei numatytos konkrečios funkcijos. Taip pat STT atkreipia dėmesį, kad Savivaldybės priimti sprendimai dėl turto perdavimo kitiems asmenims ne visada orientuoti į didžiausios naudos visuomenei užtikrinimą, daugeliu atvejų neužtikrinamas pakankamas visuomenės informavimas. Taip pat nustatyta, kad Savivaldybė, sudarydama nekilnojamų turto objektų, kurie yra nenaudojami arba neprižiūrimi ir apleisti, sąrašą, vadovaujasi požymiais, kurie yra nepakankamai aiškūs bei nepagrįsti konkrečiais vertinimo kriterijais, nėra tinkamai reglamentuotos šio sąrašo sudarymo procedūros.

Antikorupciniu požiūriu įvertinus Savivaldybės veiklą, susijusią su Savivaldybės būsto fondo gerinimo darbų vykdymu, nustatyta, kad esamas šios veiklos srities teisinis reglamentavimas sudarė sąlygas atsakingiems Savivaldybės darbuotojams dėl konkrečių objektų remonto priimti skirtingus sprendimus, kas neužtikrino ekonomiško, racionalaus ir efektyvaus Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai Savivaldybei siūlo koreguoti vertintų veiklos sričių esamą teisinį reglamentavimą bei numatyti papildomas vidaus kontrolės priemones.

Savivaldybė per 3 mėnesius nuo korupcijos rizikos analizės išvados gavimo STT turės pateikti informaciją apie pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

Analizė

geltonai-mėlyna linija