Naujienos

Pirmą kartą į pasitarimą rinkosi naujoji Vyriausybės komisija kovai su korupcija koordinuoti

Šiandien Vyriausybėje vyko pirmasis naujosios komisijos, skirtos kovai su korupcija koordinuoti, posėdis.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovai komisijai pristatė naujuosius korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai) metmenis.

Taip pat Komisijai pristatytos STT analitinės antikorupcinės žvalgybos tyrimų metu nustatytos korupcijos rizikos, susijusios su viešaisiais pirkimais ir parama.

Per pasitarimą atkreiptas dėmesys, kad iki šiol viešasis sektorius nepakankamai aktyviai ir koordinuotai vykdė korupcijos prevenciją, ir aptartos priemonės – kaip paskatinti valstybės ir savivaldybių įstaigų įsitraukimą kuriant korupcijai atsparią aplinką, kuri leistų atpažinti ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas.

Prieš porą dienų pristatytame KSI tyrime Lietuvai, kaip ir pernai, skirti 59 balai iš 100 galimų ir 38 vieta 180 valstybių sąraše. Lietuva užima 16 vietą tarp 28 Europos Sąjungos (ES) valstybių. ES ir pasaulyje pirmauja Danija, kuriai skirti 88 balai. Detalesnė šio tyrimo analizė rodo, kad Lietuvos vertinimas nesikeičia keleri metai, būtent dėl viešojo sektoriaus neįsitraukimo į antikorupcinę veiklą.

Korupcijos suvokimo indeksas (KSI) parodo, kaip šalyje suvokiama valstybės bei savivaldybių tarnautojų ir politikų korupcija. Šis indeksas nustatomas remiantis verslo atstovų apklausomis ir kitais ekspertų tyrimais. Esama padėtis įvertinama konkrečiu skaičiumi 100 balų skalėje, kurioje 100 balų žymi labai skaidrią valstybę, 0 – labai korumpuotą.

Naujai kovos su korupcija komisijai vadovauja Ministras Pirmininkas, jo pavaduotojai: teisingumo ministras ir Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius.