Naujienos

Keičiamasi idėjomis, kaip tobulinti korupcijos prevencijos modelį

Šiandien  Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) surengė viešąją konsultaciją „Korupcijos prevencija 2.0: kaip pasimokyti iš klaidų ir kurti geruosius pavyzdžius?“, į kurią gausiai susirinko nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės, viešojo ir privataus sektoriaus atstovų.

STT nuomone, analizuojant šiuo metu galiojančias ir praktiškai taikomas korupcijos prevencijos priemones, pastebėta, kad vis dar nėra aiškios už atsparumą korupcijai atsakingų subjektų sistemos, o korupcijos prevencijos priemonės taikomos fragmentiškai ir neretai paviršutiniškai. Ministerijos ir savivaldybės nepakankamai rūpinasi, kad korupcijos prevencijos priemonės būtų diegiamos joms pavaldžiose įstaigose. Nėra nustatytų kriterijų, pagal kuriuos būtų vertinama ir palyginama institucijų antikorupcinės aplinkos kūrimo veikla, todėl sudėtinga objektyviai pamatuoti įstaigų pastangas ir pažangą korupcijos prevencijos srityje.

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas, diskusijos moderatorius, sako – „Smagu, kad į mūsų viešąją konsultaciją šiandien susirinko tiek daug įvairių įstaigų atstovų, o kolegos iš STT išmintingai siekia grįžtamojo ryšio ir nevengia sudėtingų bei savikritiškų diskusijų.  Mano žiniomis, pirmą kartą taip išsamiai aptarėme, kaip mums sekasi užkirsti kelią korupcijai viešajame sektoriuje ir ko galėtų imtis kiekvienas iš mūsų. Manau, sutarėme, kad atėjo laikas atsisakyti kai kurių formalumais virtusių veiklų, kad vadovai turi imtis didesnės atsakomybės, o antikorupcinę pažangą ir sėkmę būtiną matuoti pagal aiškius ir pamatuojamus kriterijus. Taip pat – jog būtina skirti dar daugiau dėmesio antikorupciniam ugdymui ir partnerysčių bei gerųjų pavyzdžių kūrimui“.

„Korupcijos prevencijos metmenys“ – kvietimas pradėti diskusijas dėl kokybiškai naujo korupcijos prevencijos etapo Lietuvoje. Šiais pasiūlymais tikimės mažiau biurokratizmo ir daugiau realių, pamatuojamų veiksmų, kuriant atsparią korupcijai aplinką Lietuvoje“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai) metmenys