Naujienos

Pateikti pasiūlymai Žemės ūkio ministerijai dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atsižvelgdama į viešojoje erdvėje pateiktą informaciją apie galimas korupcijos rizikas, reglamentuojant ekologinių ūkių produkcijos sertifikavimą ir tiesioginių išmokų už ekologinius ūkius mokėjimą, atliko Ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro įsakymu, antikorupcinį vertinimą ir pateikė pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

Atliekant vertinimą nustatyta, kad ūkio subjektams suteikiama teisė savo iniciatyva ir ištekliais sertifikavimo įstaigai įrodyti, kad jų užauginta produkcija neužteršta.

STT teikia Žemės ūkio ministerijai šias pastabas:

1. Įsakyme nėra nustatytų kriterijų, kuriais vadovaudamasi sertifikavimo įstaiga gali pripažinti, kad įrodymai yra objektyvūs.
2. Nesant nustatytų objektyvių įrodymų pateikimo terminų, galimi netikslūs tyrimų rezultatai.
3. Sertifikavimo įstaigai pačiai savo nuožiūra sprendžiant dėl įrodymų objektyvumo ir tinkamumo, be nustatytų kriterijų, sukuriamos sąlygos korupcijos rizikai.
4. Nustatyta Įsakymo grįžtamoji galia (galiojimas atgal) sudaro išskirtines sąlygas tiems ūkio subjektams, kuriems jau taikytos sankcijos už pažeidimus naudojant neleistinas sintetines chemines medžiagas.

STT siūlo tobulinti taisykles ir sukurti tinkamas procedūras, užtikrinančias ūkio subjektų teisę ginčyti sertifikavimo įstaigos išvadas ir objektyvius bei nesuinteresuotų subjektų atliekamus sertifikuojamų objektų tyrimus. STT siūlo šias nuostatas taikyti tik nuo Įsakymo įsigaliojimo dienos sertifikuotiems subjektams.

Žemės ūkio ministerija turėtų per du mėnesius informuoti STT, kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus.

Antikorupcinį vertinimą rasite čia.