Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Atlikus antikorupcinį vertinimą, nustatytos prielaidos naikinti miškus

2019-05-14

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2810(2) antikorupcinį vertinimą, atkreipia dėmesį, kad priėmus siūlomas pataisas gali būtų sudaromos prielaidos nepagrįstai kitų asmenų nuosavybėn perleisti miško žemės plotus, esančius Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausančiuose miškuose.

STT atkreipia dėmesį, kad pagal Projektą kiti asmenys nuosavybėn galės įgyti ne tik miškus, bet ir miško žemę, o galiojantis Įstatymas reglamentuoja išimtinę Lietuvos Respublikos nuosavybės teisę tik į miškus, todėl valstybinės reikšmės miškuose esančioms kirtavietėms, žuvusiems medynams ir želdintinoms miško aikštėms praradus miško statusą atsirastų teisinių prielaidų juos perleisti kitiems asmenims. STT mano, kad Projekte siūlomos nuostatos gali sudaryti sąlygas kitiems asmenims pretenduoti į žemės sklypus, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus Lietuvos Respublikai priklausančius išimtine nuosavybės teise.

Įstatymo nuostatos, reglamentuojančios miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis bei miško atkūrimą, užtikrina, kad sunykęs arba sunaikintas miškas yra atkuriamas, todėl Projekto siūlymai kirtaviečių, žuvusių medynų ir miško aikščių nelaikyti mišku diskutuotini dėl jų tikslingumo.

STT atkreipia dėmesį, kad svarstant Projekto pasiūlymus – ne mažiau svarbus ir miško iškirtimo teisėtumo aspektas, kadangi pagal Projekto siūlymus, net ir neteisėtai iškirtus mišką, miško žemės sklypas prarastų miško statusą ir į jį galėtų pretenduoti kiti asmenys (pavyzdžiui, net ir įvykdę tokius neteisėtus kirtimus). Taigi, siekiant nesudaryti sąlygų pasielgti nesąžiningai (sąmoningai vykdyti neteisėtus kirtimus siekiant pretenduoti į konkretų miško žemės sklypą) tuo atveju, jei apskritai nebūtų atsisakyta siūlymo siaurinti miško sąvoką, siūlytina Projekte į šį aspektą atsižvelgti, pavyzdžiui: nustatyti, kad dėl neteisėtų kirtimų atsiradusios kirtavietės nepraranda miško statuso.

STT nuomone, Projekte ir galiojančiame Įstatyme nepakankamai aiški atskirų Įstatymo nuostatų, susijusių su miško kirtimų vykdymu, interpretavimo ir įgyvendinimo tvarka ir padariniai: galiojantis įstatymas reglamentuoja kelių rūšių miško kirtimus, kuriuos įgyvendinant gali atsirasti skirtingo pobūdžio, pavyzdžiui: neiškertamų ir paliekamų medžių gausos požiūriu, kirtavietės. Pagal teisės aktus kirtavietės gali atsirasti ne tik kaip ūkinės veiklos, bet ir kaip aplinkosaugos ar kitokios prevencinės veiklos padariniai. Pagal Projekto nuostatas siekiant išsaugoti šias vertybes, pavyzdžiui, apsaugoti miškus nuo kenkėjų iškertant dalį miško, ir atliekant miško kirtimus miškas de jure gali būti sunaikinamas, todėl STT mano, kad šiuo aspektu Projekto siūlymai yra taisytini.

Visą vertinimą rasite čia.


geltonai-mėlyna linija