Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Šiauliuose diskutuota apie interesų konfliktų ir nepotizmo valdymą

2019-05-21

Šiauliuose vyko diskusija „Interesų konfliktų ir nepotizmo valdymas, etikos standartų laikymasis – priemonės, padedančios užtikrinti korupcijai atsparią aplinką“.

Renginį organizavo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano 2.1.2 priemonę ir ES finansuojamą projektą „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0003. Renginio partneriai – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), Šiaulių universitetas.

Diskusijoje pranešimus skaitė STT Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybos Strateginės analizės skyriaus viršininkė, dr. Margarita Dobrynina, VTEK narė Dalia Paulauskaitė ir patarėja Inga Pankienė, Šiaulių universiteto dr. Rita Toleikienė, Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento vyriausioji specialistė Jurgita Gubanovienė. Renginį moderavo STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkė Rūta Kaziliūnaitė.

Diskusijoje dalyvavę Šiaulių regiono valstybės bei savivaldybių įstaigų bei įmonių atstovai aiškinosi, ar galiojančių teisės aktų nuostatos gali užtikrinti tinkamą interesų konfliktų valdymą ir šalinimą, kokių priemonių privalo imtis ir imasi valstybės ir savivaldybių įstaigos siekdamos išvengti interesų konfliktų ir nepotizmo. Taip pat buvo kalbama apie etikos standartų laikymąsi ir etikos kodeksų reikšmę įstaigose – kaip priemones, padedančias kurti ir užtikrinti antikorupcinę aplinką įstaigose.


geltonai-mėlyna linija