Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Pasigendama skaidrumo socialinės globos įstaigų veikloje

2019-06-03

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Socialinių paslaugų priežiūros departamente (SPPD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) socialinės globos veiklos licencijavimo ir kontrolės srityse bei Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM (NRD) veikloje, išduodant siuntimus asmenims apsigyventi valstybės socialinės globos namuose.

Atlikus analizę nustatytos savivaldybių administracijų darbuotojų ir privačių globos namų sąsajos rodo asmenų siuntimo į tokias įstaigas procedūrų riziką, būtinumą papildomai įvertinti viešųjų ir privačių interesų rizikų valdymą savivaldybėse.  Nustatyti atvejai, kai tam tikrų savivaldybių administracijų atsakingi darbuotojai yra tiesiogiai susiję su privačiomis globos įstaigomis. Įvertinus, kad privačios socialinės globos įstaigos yra finansiškai suinteresuotos, kad būtų didesnis gyventojų skaičius, o finansavimas (už apgyvendintus asmenis) biudžeto lėšomis apskaičiuojamas lygiai taip pat, kaip ir savivaldybių ar valstybės globos namuose, manoma, kad egzistuoja rizika, jog savivaldybių administracijų darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys socialinės globos skyrimo procedūroje (bet kuriame jos etape), galėtų veikti tam tikrų privačių globos įstaigų interesais (pvz., vertinant asmens socialinės globos poreikį, teikiant konsultacijas apie veikiančias socialinės globos įstaigas savivaldybės teritorijoje, sudarant eiles ir išrašant siuntimus į konkrečias socialinės globos įstaigas).

Dėl šių priežasčių STT priėmė sprendimą papildomai įvertinti savivaldybių veiklą, nustatant asmens (ar šeimos) specialiųjų socialinių paslaugų, įskaitant socialinės globos, poreikį.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai nustatė atvejį, kai buvo pakeistos Socialinės globos normos, siekiant išduoti socialinės globos licenciją konkrečiai socialinės globos įstaigai. Socialinės globos normų dviprasmiškumas, nekonkretumas sudaro prielaidas piktnaudžiauti tikrintojams ir tikrinamiesiems. Tikrintojams išlieka galimybė piktnaudžiauti nevienodai taikant normas skirtingų socialinės globos namų atžvilgiu, prašyti įgyvendinti papildomus reikalavimus, tuo pačiu egzistuoja rizika, kad įstaigos gali nesiimti net minimalių tam tikrų socialinės globos normų įgyvendinimą užtikrinančių priemonių.

Siekiant užtikrinti vienodą socialinės globos taisyklių taikymą visiems socialinės globos namams, STT rekomenduoja SADM tikslinti ir sukonkretinti Socialinės globos normų aprašą, nustatant aiškius jų vertinimo kriterijus, pagal kuriuos būtų įmanoma objektyviai patikrinti jų įgyvendinimą, atliekant licencijavimo procedūras ar socialinės globos įstaigų veiklos kokybės vertinimus. SPPD siūloma antikorupciniu požiūriu tobulinti visą socialinės globos įstaigų veiklos atitikties Socialinės globos normoms priežiūros sistemą: sukurti socialinės globos įstaigų rizikingumo vertinimo sistemą, patvirtinti kontrolinius tikrinimo klausimynus, apibrėžti mažareikšmius pažeidimus, užtikrinti tinkamą patikrinimų rezultatų fiksavimą.

STT atkreipė dėmesį, kad SPPD iki šiol nėra tikrinęs didžiosios socialinės globos įstaigų dalies veiklos. Dėl to reali šiuo metu teikiamų paslaugų kokybė gali labai skirtis nuo nustatytų reikalavimų.

Su korupcijos rizikos analize galite susipažinti čia.


geltonai-mėlyna linija