Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavime ir teikime trūksta skaidrumo

2019-07-03

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos pareigūnai išanalizavo viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų (VSPĮ): Santaros klinikų, Kauno klinikų, Respublikinės Panevėžio ligoninės, Respublikinės Šiaulių ligoninės veiklą paramos gavimo, teikimo, apskaitos, naudojimo, kontrolės ir viešinimo srityje bei nustatė korupcijos rizikos veiksnių.

Antikorupciniu požiūriu nustatytos ydingos situacijos, kai VSPĮ darbuotojas:

- inicijavęs paramos teikimą ir tapęs juridinio asmens suteiktos paramos galutiniu naudotoju, dalyvauja  rengiant, svarstant ar priimant sprendimus viešuosiuose pirkimuose ar kitais klausimais dėl tokio juridinio asmens;

- vadovauja juridiniam asmeniui (pvz., asociacijai, draugijai) ir dalyvauja, kaip VSPĮ darbuotojas, rengiant, svarstant ar priimant sprendimus viešuosiuose pirkimuose ar kitais klausimais dėl juridinio asmens, kuris skyrė paramą tai asociacijai ar draugijai;

- būdamas juridinio asmens steigėjas, akcininkas ar kitaip suinteresuotas asmuo, dalyvauja, kaip VSPĮ darbuotojas,  rengiant, svarstant ar priimant sprendimus viešuosiuose pirkimuose ar kitais klausimais dėl to juridinio asmens;

- gavęs finansinę ar kitokią naudą iš juridinio asmens, dalyvauja, kaip VSPĮ darbuotojas, rengiant, svarstant ar priimant sprendimus viešuosiuose pirkimuose ar kitais klausimais dėl tokio juridinio asmens.

STT atkreipia dėmesį, kad VSPĮ vadovybė neturi galimybių suvaldyti minėtų korupcijos rizikos veiksnių dėl reglamentavimo netobulumo, informacijos trūkumo, efektyvių automatizuotų informacijos tvarkymo įrankių nebuvimo.

STT manymu, būtinas aktyvesnis Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vaidmuo, formuojant vieningą VSPĮ darbo praktiką vertinamose srityse ir siekiant sutarimo, kokiais atvejais VSPĮ darbuotojui negali būti suteikiami įgaliojimai priimti sprendimus arba VSPĮ darbuotojas privalo nusišalinti ar būti nušalinamas nuo sprendimo priėmimo, kai dėl VSPĮ darbuotojo ryšių su trečiais asmenimis negali būti užtikrintas pakankamas VSPĮ darbuotojų nešališkumas.

2018 metų pabaigoje STT analitinės antikorupcinės žvalgybos pareigūnai atlikę tyrimą, nustatė sistemines korupcijos rizikas, kai Lietuvos ligoninių viešuosius pirkimus laimi įmonės, suteikusios paramą perkančiajai organizacijai arba su ja susijusiems paramos gavėjams. Informaciją perdavus pagal kompetenciją kitoms institucijoms, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija daugiau nei 50 asmenų jau yra pripažinusi pažeidus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. 2019 metų kovo mėnesį analitinis tyrimas pristatytas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Pasauliniame antikorupcijos ir skaidrumo forume. Taip pat gautas kvietimas rudenį tyrimą pristatyti Vokietijoje Europos kovos su sukčiavimu ir korupcija sveikatos apsaugos srityje tinklo (EHFCN) nariams.

Visą korupcijos rizikos analizę galite rasti čia.


geltonai-mėlyna linija