Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Saugomų teritorijų įstatymas sudarytų sąlygas naudoti žemės gelmių išteklius nekontroliuojamai

2019-07-08

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antikorupciniu požiūriu įvertino Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektą. Projektu siūloma, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose nebūtų draudžiama naikinti ar žaloti reljefo formas, kai yra praplečiama naudojamo karjero teritorija, išskyrus atvejus, kai karjero praplėtimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms.

Įgyvendinant projekto siūlymus, karjerus eksploatuojantiems asmenims nereikėtų gauti naujų leidimų ir sudarinėti sutarčių dėl praplėstos karjero teritorijos naudojimo, todėl, STT nuomone, dabartiniai siūlymai nederėtų su Žemės gelmių įstatymo nuostatomis ir sudarytų sąlygas draustiniuose praplėstas karjerų teritorijas eksploatuojančių asmenų nekontroliuojamai veiklai bei neracionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui.

aip pat projekto siūlymai neužtikrintų galiojančio Saugomų teritorijų įstatymo tikslų įgyvendinimo, kadangi gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, neįtrauktuose į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, nebūtų atliekamas karjero teritorijos praplėtimo poveikio vertinimas. Tokiu būdu būtų sudaromos galimybės nekontroliuojamai plėsti karjerų teritorijas ir naikinti bei žaloti draustinių reljefo formas. Be to, karjerų teritorijų praplėtimo atveju, nebūtų draudžiama įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus ir šachtas, naujus gręžinius naftos ir dujų žvalgybai bei gavybai, įrengti sąvartynus, o tai galėtų sukelti neprognozuojamus padarinius su saugomomis teritorijomis susijusiems visuomenės interesams.

STT antikorupcinio vertinimo išvadą rasite čia.


geltonai-mėlyna linija