Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Už galimybę didinti užstatymo intensyvumą – statytojai savivaldybėms turės „,atsidėkoti“

2019-07-31

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos pareigūnai atliko Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo projekto antikorupcinį vertinimą ir pateikė Aplinkos ministerijai pastabas bei pasiūlymus dėl minėto projekto tobulinimo, pašalinant galimas teisinio aiškumo ir nepakankamo teisinio reglamentavimo problemas.

STT korupcijos prevencijos specialistai, kaip galimas korupcijos rizikas, įvardino projekto nuostatas, pagal kurias teritorijų planavimo dokumentuose gali būti nustatoma užstatymo intensyvumo didinimo galimybė, tačiau už tokią galimybę statytojai savivaldybei turėtų įsipareigoti perleisti pastatų naudingojo ir (ar) pagrindinio ploto dalis, kurias savivaldybė galėtų naudoti savo funkcijoms atlikti. Antikorupciniu požiūriu kritiškai įvertintos nuostatos, pagal kurias sprendimus dėl užstatymo intensyvumo didinimo, savivaldybei perleidžiamo pastatų ploto dydžius, perleidimo tvarką ir sąlygas savivaldybės nusistatytų pačios.

Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad siūlomos nuostatos būtų taikomos pastatams su gyvenamosios paskirties patalpomis. Todėl kyla klausimas, ar tokios patalpos būtų tinkamos savivaldybių funkcijų atlikti ar jos galėtų būti naudojamos ir kitoms savivaldybių reikmėms, nesusijusioms su tiesioginių funkcijų atlikimu (pvz. tarnybiniams butams įrengti), kas iš esmės prieštarautų projekto tikslams.

STT nuomone, diskutuotinos projekto nuostatos, kurios numato galimybę teritorijų planavimo dokumentus rengti ir derinti ne Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Taip pat nuostatose galimai siaurinamos visuomenės galimybės dalyvauti teritorijų planavime – pavyzdžiui, pagal gautus pasiūlymus atlikus net ir esminius teritorijų planavimo dokumento pakeitimus nereikalaujama, kad visais atvejais dokumentas būtų teikiamas pakartotiniam viešajam svarstymui.

Visą antikorupcinio vertinimo išvadą rasite čia.


geltonai-mėlyna linija