Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Sėkmingai įgyvendintas dvejus metus trukęs Moldovos Dvynių projektas

2019-09-05

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), kaip pagrindinis projekto lyderis, sėkmingai įgyvendino Lietuvos, Rumunijos ir Suomijos konsorciumo Europos Sąjungos (ES) Dvynių programos projektą „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje“.

Šio projekto tikslas – Moldovos institucijų: Nacionalinio antikorupcinio centro (NAC), Antikorupcinės prokuratūros (APO), Vidaus reikalų ministerijos (MIA), Generalinio policijos inspektorato (GPI) ir Muitinės tarnybos gebėjimų stiprinimas, siekiant veiksmingiau kovoti su korupcija, taip pat gebėjimų stiprinimas korupcijos prevencijos ir ikiteisminio tyrimo korupcijos bylose.

Projektu pasiekta šių rezultatų:

1. Sustiprinti Moldovos institucijų: NAC, APO, MIA, GPI ir Muitinės tarnybos gebėjimai kovojant su korupcija, tinkamai naudojant specialiąsias technikas, metodus ir įrangą.

2. Bendradarbiauta tiriant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, perimant gerąją ES praktiką.

3. Sustiprinti Moldovos antikorupcinės institucijos NAC gebėjimai atlikti atsparumo korupcijai vertinimą viešajame sektoriuje.

Įgyvendinant projektą parengtos rekomendacijos dėl Moldovos institucijų veiklos tobulinimo, kaip pagerinti NAC, APO, MIA, GPI ir Muitinės tarnybos pareigūnų darbą, tiriant korupcijos atvejus, įskaitant aukšto lygio korupcijos bylas, siekiant teisminiam procesui pateikti aiškią ir argumentuotą informaciją. Parengtos gairės, apibrėžiančios sprendimų priėmimo procesą, vidines tyrimo procedūras ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo vaidmenį, tiriant korupcines bylas.

Taip pat vykdyti mokymai, kuriuos organizavo Lietuvos, Suomijos ir Rumunijos ekspertai. Mokymų metu Moldovos institucijų pareigūnai buvo supažindinti apie galimybes naudoti specialius tyrimo metodus ir techniką, tiriant korupcijos atvejus, vadovaujantis geriausia ES šalių praktika (atliekant finansinius tyrimus, vykdant kriminalinę žvalgybą ir pan.).

„Šis projektas – tai STT ir kitų Lietuvos institucijų galimybė pasidalinti per ilgą laiką sukaupta patirtimi, kuri leis Moldovos teisėsaugos institucijoms sustiprinti antikorupcinės aplinkos kūrimą ir pasirinkti tinkamiausią kovos su korupcija modelį. Tikiu, kad pasibaigus projektui bendradarbiavimas tęsis, nes tik dirbant kartu galima pasiekti geriausių rezultatų“, – sako projekto lyderis, STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

STT buvo atsakinga už viso projekto sėkmingą įgyvendinimą. Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos muitinė, jaunesnieji projekto lyderiai – Rumunijos ir Suomijos antikorupcinės institucijos. Projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrino Centrinė projektų valdymo agentūra.

2 metų trukmės projektui įgyvendinti buvo skirtas 1 mln. eurų.

ES Dvynių projektas – viena iš ES priemonių, padedančių valstybėms kandidatėms ir naujoms ES valstybėms integruotis į ES. Įgyvendinant tokius projektus institucijos, skirtingų valstybių institucijos dirba kartu, kad reformas vykdanti valstybė perimtų iš ES valstybės narės sukauptą darbo patirtį.

Tai jau ketvirtasis STT įvykdytas ES Dvynių projektas. STT yra įgyvendinusi Dvynių projektus Azerbaidžane, Kroatijoje ir Makedonijoje.

Apie ES Dvynių programą plačiau skaitykite čia.


geltonai-mėlyna linija