Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Šiauliuose diskutuota apie skaidresnę savivaldybių įmonių valdyseną ir veiklą

2019-09-26

Šiandien Šiauliuose vyko diskusija „Atsparumo korupcijai didinimas įmonių valdyme“. Renginyje daug dėmesio buvo skirta nustatytų ir šiuo metu aktualių korupcijos rizikų apžvalgai, kurios būdingos savivaldybių valdomoms įmonėms, diskutuota apie šių rizikų suvaldymo (mažinimo) galimybes.

Renginį organizavo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano 2.1.2 priemonę ir ES finansuojamą projektą „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0003.

Diskusijoje dalyvavo Šiaulių regiono savivaldybių ir jų valdomų įmonių atstovai, pranešimus skaitė STT Šiaulių valdybos Ikiteisminio skyriaus viršininkas Egidijus Kulikauskas, STT Korupcijos prevencijos valdybos Koordinavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas Juozas Berenta, STT Analitinės antikorupcinės Žvalgybos valdybos Strateginės analizės skyriaus vyresnysis specialistas Linas Zasimavičius, „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) Prevencijos skyriaus vadovas Jonas Šneideraitis. Be to, į diskusiją aktyviai įsitraukė ir savo pastebėjimais dalinosi Šiaulių regiono savivaldybių ir jų valdomų įmonių atstovai. Renginį moderavo STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkė Rūta Kaziliūnaitė.

STT siekdama ne fragmentiškai, o sistemiškai mažinti korupcijos apraiškas valstybės ir savivaldybės įstaigose ir įmonėse, vykdo ne tik baudžiamąjį persekiojimą, tačiau ir korupcijos prevencijos, antikorupcinio švietimo, analitinės antikorupcinės žvalgybos priemones. Tyrimų metu pastebima, kad savivaldybėse dažnai trūksta nuoseklaus ir visa apimančio požiūrio į įmonių valdymą, geros bendrovių valdymo praktikos principai netaikomi arba taikomi tik iš dalies, nevykdoma aiški ir skaidri valdomų įmonių valdybų narių atranka, neužtikrinamas viešųjų pirkimų proceso nuoseklumas ir skaidrumas, nepakankamas dėmesys skiriamas pirkimų planavimui, neužtikrinama tiekėjų konkurencija, sudarytų sutarčių vykdymo kontrolė. Be to, savivaldybių valdomose įmonėse vis dar neskiriamas reikiamas dėmesys Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo vykdymo priežiūrai ir nepotizmo rizikų valdymui. 2019 m. birželio mėn. atliktos visų 246 Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių nepotizmo rizikos intensyvumo analizės metu nustatyta, kad savivaldybių įmonėse giminaičiai sudaro 19 proc. visų darbuotojų, o atskirose įmonėse giminaičių dalis gali siekti ir iki 50 proc. darbuotojų. Siekiant sėkmingų rezultatų ir realaus atsparumo korupcijai, korupcijos prevencija turi būti suprantama kaip prioritetinis savivaldybės, jos įstaigų ir įmonių veiklos tikslas.


geltonai-mėlyna linija