Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Aplinkos ministerija neskuba įgyvendinti STT pasiūlymų atliekų tvarkymo srityje

2019-09-30

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įvertino, kaip įgyvendinami 2018 m. pradžioje pateikti korupcijos riziką mažinantys pasiūlymai atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos administracinės priežiūros bei kontrolės veiklos srityse. Įvertinus Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją, paaiškėjo, kad pasiūlymai įgyvendinami ypač vangiai – praėjus daugiau nei pusantrų metų įgyvendinta mažiau nei pusė – tik 23 iš 54 pasiūlymų, 22 vis dar planuojama įgyvendinti, o 9 pasiūlymų neplanuoja įgyvendinti visai – 4 iš jų, STT vertinimu – nepagrįstai.

Savo pasiūlymus, kurie padėtų sumažinti korupcijos rizikas STT pateikė 2018 m. sausį, atlikusi korupcijos rizikos analizę Aplinkos ministerijos Vilniaus, Šiaulių, Kauno, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos administracinės priežiūros ir kontrolės veiklos srityse 2016 m.

Buvo nustatyta, kad galiojantis teisinis reguliavimas ne visada užtikrina pakankamą kontrolės organizavimą ir vykdymą, planuojant ir atliekant planinius ir neplaninius ūkio subjektų patikrinimus. Ne visada aišku, kokiu pagrindu atrenkami tikrinti ūkio subjektai, dėl kokių priežasčių keičiami metiniai patikrinimų planai, ar visais atvejais pagrįstai atliekami neplaniniai patikrinimai, kodėl skiriasi patikrinimų tvarka ir praktika.

Taip pat tuo metu STT atkreipė dėmesį, kad ne visais atvejais RAAD sudaromos sąlygos šios srities ūkio subjektus kontroliuojančių pareigūnų rotacijai vykdyti, o departamentų agentūrų vadovai gali savo nuožiūra priimti sprendimus įvairiuose atliekų tvarkytojų veiklos teisėtumo priežiūros etapuose.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. vietoje regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklą pradėjo vykdyti Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, kuris tapo atsakingu už pasiūlymų, adresuotų Vilniaus, Šiaulių, Kauno, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentams, įgyvendinimą.

„STT paprastai pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną vykdo metus. Tai yra optimalus laikas, per kurį galima įgyvendinti reikalingus pokyčius, kad kurtume korupcijai atsparią aplinką. Mes palaikome Aplinkos ministerijos pradėtą ūkio subjektų priežiūros centralizavimo procesą, kuris turėtų padėti šį procesą padaryti skaidresniu ir formuoti vieningą, korupcijai atsparią, praktiką, matome, kad administracinės atsakomybės taikymo procesas tapo skaidresniu. Tačiau tuo pačiu pastebime, kad nemažai problemų spręsti delsiama“, – sako Rūta Kaziliūnaitė, Korupcijos prevencijos valdybos viršininkė.

STT pastebi, kad vis dar lieka nepakankamai detalizuota ūkio subjektų patikrinimo planų keitimo tvarka, nepakankama patikrinimus atliekančių asmenų rotacija, trūksta skaidrumo priimant sprendimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą, nepakankami neplaninių patikrinimų pagrindai ir sprendimų atlikti neplaninius patikrinimus kontrolės mechanizmai.

Taip pat tobulintinas informacinės sistemos veikimas. Turėtų būti užtikrinama, kad kontroliuojančios institucijos vienoje vietoje galėtų realiuoju laiku matyti visus duomenis apie tikrinamą subjektą – leidimus, licencijas, veiklos ataskaitas, pranešimus, skundus dėl šio ūkio subjekto veiklos, anksčiau buvusių patikrinimų datas ir jų rezultatus, nustatytus pažeidimus, pažeidimų pašalinimą įrodančius dokumentus ir susijusią informaciją, baudų sumokėjimą įrodančius dokumentus, kitų kontroliuojančių subjektų pateiktą informaciją apie šio subjekto veiklos priežiūrą ir pan.

Visą korupcijos rizikos analizę rasite čia.

Pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną rasite čia.


geltonai-mėlyna linija