Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos veikloje nustatyti korupcijos rizikos veiksniai

2019-10-02

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įvertino Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) veiklą ginant viešą interesą ir nustatant jo pažeidimus teritorijų planavimo ir statybos srityse. Atlikus korupcijos rizikos analizę nustatyta, kad institucija ne visada imasi iniciatyvos ginti viešąjį interesą ar nustatyti jo pažeidimus, taip pat jai trūksta teisinių priemonių tai daryti.

Nustatyta, kad plati ir sudėtinga VTPSI veikla ne visuomet užtikrina tinkamą viešojo intereso gynimą bei jo pažeidimų nustatymą – paaiškėjo, kad VTPSI praktiškai neatlieka planinės valstybinės priežiūros teritorijų planavimo rengimo, baigimo, viešinimo ir derinimo stadijose dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo, techninių galimybių ir nustatytų trumpų terminų.

Korupcijos prevencijos pareigūnai atkreipė dėmesį ir į detaliųjų planų koregavimo ir keitimo procedūras. Pasirinkus detaliojo plano koregavimą vietoj pilnos teritorijų planavimo dokumentų keitimo procedūros, pokyčius galima atlikti tik vienam sklypui. Tai gali atverti kelią esminiams detaliojo plano pokyčiams: išdidinti pastato tūrį, aukštingumą, pakeisti sklypo paskirtį (pavyzdžiui, iš gyvenamosios į komercinę).

Analizės metu buvo išnagrinėti ir VTPSI pateikti pažeisto viešojo intereso gynimo atvejai 2017-2018 m. Visi pastarųjų dviejų metų VTPSI kreipimaisi į prokuratūrą prašant ginti viešąjį interesą buvo dėl ieškovo ir atsakovo sutapties, t. y. buvo prašoma apginti pažeistą viešąjį interesą dėl savo atliktų veiksmų, panaikinti savo priimtus sprendimus.

Nustatyta netinkama VTPSI ir Aplinkos ministerijos praktika, pasitaiko situacijų kai tas pats asmuo atlieka patikrinimą pagal skundą, tas pats asmuo skiriamas statybos užbaigimo komisijos pirmininku, o vėliau jis skiriamas kaip specialistas padėti prokurorui nustatyti galimus viešojo intereso pažeidimus. Tokiu atveju asmuo privalo vertinti savo veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą, o tai apsunkina viešojo intereso apsaugą ir kelia abejonių proceso skaidrumu.

STT nustatė ir teisinio reglamentavimo trūkumus – teisės aktai numato tik bendrą valstybės institucijų teisę kreiptis į teismą, tačiau nėra aiškiai nustatyta, kokiais atvejais, kuri institucija turi tai daryti. Susidaro situacijos, kai institucijos viena kitai siūlo kreiptis į teismą, bet nei viena nesiima iniciatyvos.

STT rekomendacijos Aplinkos ministerijai ir VTPSI:

1) inicijuoti teisės aktų pakeitimus ir parengti rizikos veiksnių atrankos modelį, nustatyti konkrečius rizikos kriterijus, pagal kuriuos objektyviai ir laiku būtų patikrai atrenkami teritorijų planavimo dokumentai teritorijų planavimo proceso parengiamajame etape;

2) nustatyti aiškius ir pamatuojamus kriterijus, pagal kuriuos privalomai būtų atliekami rizikingiausių objektų vizualūs patikrinimai;

3) nustatyti aiškius kriterijus, kurie sudarytų viešąjį interesą statybos procese ir leistų valstybinės priežiūros institucijoms tinkamai identifikuoti galimus viešojo intereso pažeidimus statybos srityje ir tinkamai jį apginti. Tobulinti Statybos techninio reglamento nuostatas, jame aiškiai nustatant vartojamų sąvokų apibrėžimus, taip pat apibrėžti pastatams keliamus kriterijus ir reikalavimus ir kt.

Su korupcijos rizikos analize galite susipažinti čia.

geltonai-mėlyna linija