Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

STT siūlymai skaidrinti Kultūros paveldo departamento veiklą

2019-10-21

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įvertino, kaip įgyvendinami 2018 metais pateikti korupcijos riziką mažinantys pasiūlymai dėl objektų pripažinimo kultūros vertybėmis ir Kultūros paveldo departamento sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų darbo organizavimo.

STT pateikus pasiūlymus, Kultūros ministerija ir Kultūros paveldo departamentas (toliau – Departamentas) inicijavo teisės aktų pakeitimus, patobulintas Vertinimo tarybų veiklos mechanizmas, nariams nustatytos kadencijos ir kadencijų skaičius, vienam nariui draudžiama būti kelių vertinimo tarybų nariu, vertinimo tarybų nariams tapo privaloma deklaruoti savo viešuosius bei privačius interesus, išaiškintas ir reglamentuotas nusišalinimo mechanizmas. Šiuo metu rengiamasi įgyvendinti ir kitą dalį pasiūlymų, rengiami teisės aktų tobulinimo projektai dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo kriterijų, taip pat rengiamos inventorizavimo taisyklės, pagal kurias bus vykdomas nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimas.

STT atkreipia dėmesį, kad Kultūros ministerija, patvirtinusi naujus Vertinimo tarybų pavyzdinius veiklos nuostatus savo iniciatyva įtvirtino nuostatą, pagal kurią Vertinimo tarybų posėdžiai tapo nevieši. STT nuomone, tokia nuostata laikytina neskaidria ir ydinga, todėl bus vertinama antikorupciniu požiūriu ir teikiami atitinkami pasiūlymai.

STT vertinimu, 2 pasiūlymai neįgyvendinti, nes naujos redakcijos teisės akte nėra įtvirtintos Vertinimo tarybų narių atsakomybės, taip pat Departamentas nesutinka su STT pasiūlymu nesirinkti neskelbiamos apklausos, kaip viešojo pirkimo būdo, vykdant Vertinimo tarybų narių atranką, o šiam procesui kelti griežtesnius reikalavimus ir narių viešajam pirkimui taikyti nors skelbiamos apklausos pirkimo būdą, atliekamą CVP IS priemonėmis, užpildant skelbimą apie pirkimą. STT jau pateikė argumentuotus pasiūlymus pakartotinai svarstyti šių rekomendacijų įgyvendinimą.


geltonai-mėlyna linija