Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

STT turi pastabų sporto projektų finansavimui – reglamentavimas nepakankamai aiškus

2019-10-23

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atsižvelgdama į srities aktualumą, viešojoje erdvėje skleidžiamą ir kitą turimą informaciją, taip pat gavus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos bei kitus kreipimusis, atliko sporto projektų finansavimą reglamentuojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą. Nustatyta, kad reglamentavimas nėra pakankamai išsamus, gali būti skirtingai interpretuojamas ir nevienareikšmiškai taikomas – tai lemia skaidrumo trūkumo ir korupcijos rizikas.

Sporto rėmimo fondo lėšos šiais metais didėjo dvigubai – iki 13,6 mln. Eurų. Planuojama, kad 2021 m. jų bus skirta dar daugiau – beveik 21 mln. Eurų. Todėl svarbu užtikrinti skaidrų lėšų skirstymą ir racionalų bei efektyvų jų panaudojimą.

STT atlikusi antikorupcinį vertinimą nustatė, kad, visų pirma, nėra išsamiai reglamentuota paraiškų finansavimui gauti vertintojų bei ekspertų skyrimo tvarka, taip pat neviešinamas ekspertų sąrašas. Ekspertams keliamas reikalavimas nebūti susijusiam su pareiškėju ar partneriu, tačiau ekspertai gali turėti ryšių su juos paskiriančiais atsakingais darbuotojais – ekspertais gali būti samdomi pavaldūs ar kitais santykiais susiję asmenys. Tokiu atveju priimami sprendimai keltų abejonių dėl nešališkumo, objektyvumo ir skaidrumo.

Nustatyta, kad pagal esamą reglamentavimą, tas pats pareiškėjas gali teikti penkias paraiškas finansavimui gauti pagal nurodytas remtinas sporto sritis. Išanalizavus sporto projektus, kuriems buvo skirtas finansavimas šiais metais visose penkiose remtinose srityse, nustatyta, kad kai kuriems pareiškėjams parama skirta kelis kartus už iš esmės identiškas projekto veiklas. Tai ydinga tiek antikorupciniu, tiek konkurenciniu požiūriu, nes sukuria nelygias sąlygas pareiškėjams gauti finansavimą, taip pat neišvengiama dvigubo finansavimo rizika.

Pastebėta, kad nėra aišku, kas ir kokia tvarka priima sprendimą dėl galutinio projektui skirto finansavimo dydžio. Taip pat kritiškai vertinamas ir labai žemas projekto praeinamumo balas, vertinant projekto atitikimą specialiesiems sporto projektų kriterijams.

STT pareigūnai nustatė, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ar atsakinga institucija, nustačiusi projekto pažeidimus, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, tačiau nėra aiškiai reglamentuota, dėl kokių priežasčių toks sprendimas gali būti nepriimamas. Tai sudaro sąlygas vienodose situacijose esančių projektų vykdytojų atžvilgiu priimti skirtingus sprendimus – vienais atvejais projekto sutartį nutraukti, įpareigojant grąžinti išmokėtas lėšas, kitais atvejais sutartis galiotų toliau.

STT yra jau ne kartą teikusi pastabų dėl valstybės paramos sporto projektams skirstymo reglamentavimo. Į daugelį ankstesnėse antikorupcinio vertinimo išvadose pateiktų pastabų ir pasiūlymų buvo atsižvelgta. Šiais metais pasikeitus teisiniam reguliavimui, kai kurios pastabos liko aktualios ir šio antikorupcinio vertinimo kontekste.

 

Visą antikorupcinį vertinimą rasite čia.

 


geltonai-mėlyna linija