Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Tarptautinėje konferencijoje antikorupcine patirtimi dalijasi septynių Europos šalių atstovai

2019-11-21

Ar jau galime pasakyti, kad Lietuvoje sukurta atspari korupcijai aplinka? Ką daryti, kad jauni žmonės, kurie ateityje pakeis mus, būtų pasiruošę ir atsparūs korupcijai? Tokie klausimai keliami šiandien vykstančioje Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Žmogiškasis faktorius ir potencialas valdant korupcijos rizikas“. Jos metu 7 skirtingų šalių antikorupcinių institucijų atstovai dalinasi įžvalgomis apie patirtį ir galimybes valdyti korupcines grėsmes. Renginys skirtas artėjančiai gruodžio 9-ajai – Tarptautinei antikorupcijos dienai.

„Antikorupcinė aplinka kuriama ilgą laiką. Kurį laiką galvojome, kad užtenka šalyje sukurti vieną įstaigą, kovojančią su korupcija, ir to pakaks. Vėliau nuspręsta, kad už korupcijos prevenciją atsakingas žmogus reikalingas kiekvienoje įstaigoje. Klausimas – ar to užtenka? Šiandien turime gražų būrį kolegų iš kitų valstybių. Tai rodo, kad mes nesame vieni kovojantys su šia problema, o visi kartu galime daug daugiau“, – pradėdamas konferenciją sakė STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Tai jau antrą kartą organizuojama konferencija, nukreipta į viešojo sektoriaus korupcijos rizikų valdymą. Šiemet dėmesys skiriamas dar vienai aktualiai temai – pranešėjų apsaugai, kurią numato nuo šių metų pradžios įsigaliojęs pranešėjų apsaugos įstatymas. Apžvelgtos galimybės perimti gerąją ES šalių patirtį bei stiprinti valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų ir atsakingų darbuotojų gebėjimus kuriant korupcijai atsparią aplinką.

Renginyje dalyvauja ir savo šalių patirtimi dalijasi antikorupcinių institucijų atstovai ir pareigūnai iš Austrijos, Lenkijos, Estijos, Rumunijos, Slovakijos bei Latvijos.

Pristatomų ir aptariamų temų klausosi konferencijoje susirinkę valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys, kuriems pavesta užtikrinti antikorupcinės politikos įgyvendinimą bei vykdyti atskiras korupcijos prevencijos priemones.

Tarptautinę konferenciją STT organizavo įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano 2.1.2 priemonę ir ES finansuojamą projektą „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0003.

PRANEŠIMAI:

1. „Austrijos patirtis kuriant antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje“ Austrijos Vidaus reikalų ministerijos Federalinio antikorupcijos biuro (BAK) direktorius  Andreas Wieselthaler

2. Lenkijos patirtis kuriant antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje“ – Lenkijos centrinio kovos su korupcija biuro (CBA) vadovo kabineto direktorė Iwona Czerniec ir Analizės departamento Teisėkūros skyriaus vadovė Renata Podczaska.

3. EBPO gairės dėl valstybės valdomų įmonių antikorupcijos ir integralumo” Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Korporatyvinio valdymo direktorė Alison McMeekin.

4. Naujausios iniciatyvos didinant antikorupcinį sąmoningumą ir integralumą viešajame ir privačiame sektoriuose Estijoje“ Estijos teisingumo ministerijos Baudžiamosios politikos departamento patarėja  Kätlin-Chris Kruusmaa.

5. „Rumunijos kovos su korupcija generalinio direktorato korupcijos prevencijos patirtis viešajame sektoriuje” Rumunijos vidaus reikalų ministerijos Antikorupcijos generalinio direktorato, Korupcijos prevencijos pareigūnė Felicia-Corina Tudoran

6. „Pranešėjų apsauga ir kitos priemonės viešojo sektoriaus integralumui užtikrinti Slovakijoje“ Slovakijos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Korupcijos prevencijos departamento ekspertė  Judita Brzobohatá

7. „Pranešėjų apsauga Latvijoje  iššūkiai ir geriausia praktika Latvijos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Viešojo administravimo politikos departamento konsultantė Inese Kušķe

8. „KNAB patirtis kuriant antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje“ Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuro (KNAB) vyriausieji inspektoriai  Aivars Rapša ir Anita Bethere.

9. „Naujos kryptys ir iššūkiai užkertant kelią korupcijai Lietuvoje“ – STT korupcijos prevencijos valdybos viršininkė Rūta Kaziliūnaitė.


geltonai-mėlyna linija