Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Tarptautiniu seminaru užbaigtas OLAF projektas

2019-11-28

Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) vyko tarptautinis seminaras, kuriuo užbaigtas metus trukęs projektas „Teisėsaugos institucijų analitinių gebėjimų stiprinimas siekiant užtikrinti Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų“ pagal Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Hercule III programą. Seminaro metu atstovams iš Austrijos, Slovakijos, Latvijos, Estijos bei Lietuvos buvo pristatyta projekto eiga bei pasiekti rezultatai.

„Šis projektas – tai galimybė stiprinti duomenimis grįstą korupcijos rizikų valdymą, sukuriant didžiųjų duomenų analitikos modelį, leisiantį efektyviau ir operatyviau nustatyti bei analizuoti korupcijos rizikas iki joms peraugant į korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“, – sakė STT Strateginės analizės skyriaus viršininkė dr. Margarita Švedkauskienė, įvertindama projekto sėkmę.

STT įgyvendinto OLAF projekto baigiamojo renginio metu buvo pristatytas STT didžiųjų duomenų analizės modelio taikymas antikorupcinėje veikloje, aptarti pirmųjų pilotinių tyrimų rezultatai, kurie atlikti panaudojant įsigytą analitinę programinę įrangą, nustatant korupcijos rizikas teritorijų planavimo, savivaldos ir ES fondų lėšų administravimo srityse.

Projekto tikslas – stiprinti duomenimis ir įrodymais grįstą korupcijos ir sukčiavimo rizikų nustatymą, siekiant apsaugoti ES ir nacionalinius finansinius interesus.

Projekto metu STT išplėstos techninės duomenų analizės galimybės ir sustiprintos analitikų kompetencijos – į esamą duomenų analitikos sistemą buvo integruoti pažangūs duomenų analizės įrankiai bei sustiprinti pareigūnų strateginiai, taktiniai ir operatyvieji gebėjimai nustatyti korupcijos rizikas. Naujomis priemonėmis sudarytos sąlygos greičiau ir veiksmingiau pastebėti galimas korupcijos apraiškas, identifikuoti korupcines schemas ir aktualią informaciją savalaikiai perduoti sprendimų priėmėjams.

Projekto lėšomis STT analitinė platforma papildyta atskirais tarpusavyje integruotais komponentais: programine įranga vizualinei–asociatyvinei, geografinei (erdvinei) ir tekstinei analizėms atlikti, analitiniams procesams valdyti ir optimizuoti bei technine įranga – didžiųjų duomenų (angl. big data) atvaizdavimui ir saugojimui.

Įgyvendinant projektą, kiek anksčiau STT organizavo 3 apskritojo stalo diskusijas su trimis skirtingomis auditorijomis: ES fondų investicijų veiksmų programą administruojančių ir įgyvendinančių institucijų atstovais, teisėsaugos atstovais bei akademinės bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. Iš viso diskusijose dalyvavo 46 atstovai iš 24 skirtingų institucijų, kurių dalis taip pat dalyvavo OLAF projekto baigiamajame seminare.

STT įgyvendinto OLAF projekto siekiami rezultatai trumpalaikėje perspektyvoje:

- operatyviau atskleisti ir eliminuoti korupcijos keliamas grėsmes ir rizikas ES ir nacionaliniams finansiniams interesams;

- daugiau užkardyti ir atskleisti sudėtingiausių, didžiausią žalą ES ir valstybei darančių korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;

- efektyviau identifikuoti užsienio pareigūnų papirkinėjimo rizikas, sudarant tarptautinius verslo sandorius;

- įdiegti įrodymais grįstas (angl. evidence-based) korupcijos prevencijos priemones.

Siekiami rezultatai ilgalaikėje perspektyvoje:

- sumažinti korupcijos keliamas grėsmes ir rizikas ES ir nacionaliniams finansiniams interesams;

- sumažinti korupcijos paplitimą;

- sumažinti ES ir Lietuvos dėl korupcijos patiriamą žalą;

- sustiprinti atsparumo korupcijai kultūrą viešajame ir privačiame sektoriuose.

Projektas finansuotas OLAF lėšomis (HERCULE-2018-TA-AG/831525-ACIPC). Projekto bendra vertė – 457 016 Eur. Projekto trukmė – 12 mėnesių.

 


geltonai-mėlyna linija