NAUJIENOS

Nacionalinė žemės tarnyba turėtų efektyviau vykdyti žemės naudojimo kontrolę

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę (KRA) Nacionalinėje žemės tarnyboje (NŽT), buvo įvertintos: žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolės sritys.

Siūlymai dėl skaidresnio valstybinės kalbos mokėjimo ir Konstitucijos pagrindų egzaminavimo užsieniečiams

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai atliko antikorupcinį vertinimą dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminavimo asmenims, siekiantiems įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje  bei pateikė siūlymus, kaip būtų galima sumažinti korupcijos rizikas šioje srityje.

Įvertinti Vilniaus rajono savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys vietinės reikšmės kelių priežiūrą

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antikorupciniu požiūriu įvertino Vilniaus rajono savivaldybės teisės aktus, reglamentuojančius lėšų, skirtų šios savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, skirstymo ir naudojimo tvarką.

Kultūros paveldo departamento veikloje nustatyta korupcijos rizikos veiksnių

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai įvertino Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (KPD) veiklą priimant sprendimus dėl objektų pripažinimo kultūros vertybėmis ir sudarant nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybas. Nustatyta, kad šiuose procesuose egzistuoja korupcijos rizika ir pateikti siūlymai, kaip galima ją sumažinti.