Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Teisės aktaiSpausdinti

Tarptautiniai teisės aktai

Data Numeris Pavadinimas
2017-07-10     EBPO konvencijos dėl kovos su papirkinėjimu įgyvendinimo Lietuvoje - 2 etapo programa
2017-06-15     EBPO konvencijos dėl kovos su papirkinėjimu įgyvendinimo Lietuvoje - 1 etapo ataskaita
2013-01-17     Susitarimas dėl tarptautinės organizacijos – Antikorupcijos akademijos – įsteigimo
2009-11-26     EBPO Tarybos rekomendacija dėl tolesnės kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose
2005-10-31     Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją
2003-05-13     Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos papildomas protokolas
1999-11-04     Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos
1999-01-27     Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos
1997-11-21     Konvencija dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose

ES teisės aktai

Data Numeris Pavadinimas
2011-06-07   11237/11   Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui – kova su korupcija ES
2011-06-02   KOM(2011) 309   Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos parlamentui pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 9 straipsnį
2007-06-18   COM/2007/328   KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 9 straipsnį
2003 07 2   2003/568/TVR   TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje
1999-06-02   1999/396   KOMISIJOS SPRENDIMAS dėl vidaus tyrimų, susijusių su Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų (pranešta dokumentu SEC(1999) 802) 1999/396/EB, EAPB, Euratomas 1999 m.
1999-05-25   1999/394   TARYBOS SPRENDIMAS dėl vidaus tyrimų, susijusių su Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų 1999/394/EB, Euratomas 1999 m. gegužės 25 d.
1998-12-22   1998/742   BENDRIEJI VEIKSMAI 1998 m. gruodžio 22 d., Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl korupcijos privačiame sektoriuje
1997-10-06   1997/661   BENDROJI POZICIJA 1997 m. spalio 6 d. Tarybos nustatyta remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl derybų Europos Taryboje ir EBPO dėl korupcijos
1997-06-25   1997/C195/02   KONVENCIJA dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu

Įstatymai

Data Numeris Pavadinimas
2017-10-28   XIII-804   Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
2012-10-02   XI-2234   Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas
2004-09-23   IX-2428   Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas
2002-05-28   IX-904   Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
2002-03-14   IX-785   Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
2000-09-26   VIII-1968   Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
2000-05-27   VIII-1749   Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas
2000-05-02   VIII-1649   Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas
1999-11-25   VIII-1443   Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas
1999-07-08   VIII-1316   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
1999-06-17   VIII-1234   Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
1997-07-02   VIII-371   Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas
1996-06-11   I-1374   Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
1992-10-25     Lietuvos Respublikos Konstitucija

Seimo ir Vyriausybės nutarimai

Data Numeris Pavadinimas
2016-11-30   1190   Dėl pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų panaudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-11-23   1162   Dėl specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-04-13   355   Vyriausybės nutarimas „Dėl Socialinių garantijų taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“
2015-06-22   640   Vyriausybės nutarimas „Dėl administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nuratimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų taisyklių patviritinimo"
2015-03-10   XIII-1537   Seimo nutarimas „Dėl LR nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 programos patvirtinimo“
2014-03-12   243   Vyriausybės nutarimas dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo
2013-03-20   239   Vyriausybės nutarimas „Dėl Vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumas vidaus tarnybos sistemos, pataisos, STT ir žvalgybos pareigūnams kompensuojamas, kai pareigūnai tampa laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo [...]"
2011-06-16   XI-1457   Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo
2010-06-08   XI-889   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2009 m. veiklos ataskaitos
2010-01-19   XI-657   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos paskyrimo Europos Sąjungos valstybių narių kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo nare
2009-06-16   XI-298   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2008 m. veiklos ataskaitos
2008-06-19   X-1632   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2007 m. ataskaitos
2007-06-27   X-1230   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2006 m. ataskaitos
2006-06-20   X-703   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2005 m. ataskaitos
2005-06-21   X-267   Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2004 m. ataskaitos
2002-10-08   1601   Vyriausybės nutarimas dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo
1999-01-15   62   Vyriausybės nutarimas dėl organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programos

Seimo komitetų sprendimai

Data Numeris Pavadinimas
2011-06-01   104-SPR-6   Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio Saugumo ir gynybos komiteto sprendimas dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos 2010 m. veiklos ataskaitos

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymai

Data Numeris Pavadinimas
2019-10-25   2-175   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atminimo medalio „Už ilgametę tarnybą" nuostatų patvirtinimo
2019-08-23   2-140   Dėl 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2019-08-08   2-131   Dėl STT direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems STT vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ pakeitimo
2019-07-09   2-119   Dėl STT direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2-53 „Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
2019-06-26   2-110   Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-04-08   2-73   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už bendradarbiavimą" nuostatų patvirtinimo
2019-04-08   2-72   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už pasižymėjimą" nuostatų patvirtinimo
2019-03-25   2-59   Dėl STT direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 2-207 „Dėl STT Viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir STT viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo" patvirtinto STT Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento pakeitimo
2019-03-22   2-51   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2019-03-19   2-45   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos atminimo medalio „Už ilgametę tarnybą" aprašo patvirtinimo
2019-03-13   26-18   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. prekių, paslaugų ir darbų gynybos ir saugumo srityje pirkimų plano patvirtinimo
2019-02-19   2-36   Dėl STT direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 2-232 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2019-02-11   2-24   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 2-37 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams mokamų priemokų skyrimo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2019-02-05   2-21   Dėl STT direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2-86 „Dėl asmenų, kurie kreipiasi į STT, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto asmenų, kurie kreipiasi į STT, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo pakeitimo
2019-02-01   2-17   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 2-67 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2019- 03-2   2-59   Dėl STT direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 2-207 „Dėl STT viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir STT viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo" patvirtinto STT Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento pakeitimo
2018-12-31   2-164   Dėl STT direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2-86 „Dėl asmenų, kurie kreipiasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-12-31   2-162   Dėl STT direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl neigiamos informacijos apie STT pareigūnus tikrinimo tvarkos aprašo ir tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo STT pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-12-27   2-161   Dėl STT direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas" pakeitimo
2018-09-28   2-130   Dėl STT direktoriaus 2019 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2018-09-12   2-122   Dėl STT direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas" pakeitimo
2018-07-31   2-103   Dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje taisyklių patvirtinimo
2018-06-05   2-92   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2018-06-05   2-91   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2-86 „Dėl asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-05-21   2-86   Dėl asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-04-05   2-78   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) organizavimo tvarkos patvirtinimo
2018-03-28   2-75   Dėl STT direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 2-248 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo STT pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-03-05   2-71   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 2-252 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2018-02-26   2-67   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo
2018-02-15   2-63   Dėl skyrimo į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos struktūrinių padalinių, nesančių kitame struktūriniame padalinyje, vadovų ir jų pavaduotojų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-02-15   2-64   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už nuopelnus" nuostatų patvirtinimo
2018-02-14   2-59   „Dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-02-01   2-53   Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo
2018-01-29   2-48   Dėl STT direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. Nr. 2-215 „Dėl neigiamos informacijos apie STT pareigūnus tikrinimo tvarkos aprašo ir tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo STT pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-01-23   2-37   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams mokamų priemokų skyrimo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-01-18   2-25   Dėl STT direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 2-140 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-01-16   2-21   Dėl STT direktoriaus 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 2-146 „Dėl asmenų, pareiškusių norą tarnauti Specialiųjų tyrimų tarnyboje, tikrinimo nuostatų ir pretendentų į STT darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, tikrinimo nuostatų" pakeitimo
2018-01-15   2-19   Dėl STT direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-20 „Dėl STT pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2018-01-08   2-8   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 2-476 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų rezervo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-01-05   2-5   Dėl nustatymo ir sprendimo priėmimo, ar pareigūno mirtis, sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas priežastiniu ryšiu susijęs su tarnyba, tvarkos aprašo, lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo ir kt.
2018-01-05   2-4   Dėl STT 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2017-12-28   2-496   Dėl STT direktoriaus 2015 m. sausio 20 įsakymo Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo smenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos speciaiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas" pakeitimo
2017-12-11   2-479   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2017-12-08   2-473   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018-2020 metų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo
2017-11-22   2-435   Dėl STT direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 2-520 „Dėl STT paimtų daiktų priėmimo saugoti STT daiktų saugykloje, apskaitos, saugojimo, perdavimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2017-08-23   2-296   Dėl STT direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 2-102 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos tarnybos pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2017-08-10   2-289   Dėl STT direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 2-117 „Dėl teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2017-07-11   2-261   Dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-06-27   2-245   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio pažymėjimo ir tarnybinio ženklo taisyklių patvirtinimo
2017-06-26   2-252   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo
2017-06-26   2-232   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio ženklo pavyzdžio patvirtinimo
2017-06-23   2-238   Dėl STT direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gyvybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2017-06-02   2-199   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos veiksmų, pevedant atlikti medicininę apžiūrą neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti
2017 11 30   2-451   Dėl STT direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2016-11-22   2-480   Dėl patirtų nuostolių ar materialinės žalos kompensavimo pažymos formos patvirtinimo
2016-11-21   2-476   Dėl LR STT pareigūnų rezervo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-07-28   2-292   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blanko privalomosios formos aprašo patvirtinimo
2016-03-30   2-140   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-03-04   2-106   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų ir darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tarkos aprašo patvirtinimo
2016-02-29   2-95   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2016-02-18   2-79   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų patirtų teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-02-18   2-80   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, atšaukštų iš kasmetinių atostogų, patirtų išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-01-29   2-44   Dėl STT direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 131 „Dėl persikėlimo išlaidų dėl perkėlimo į kitas pareigas ir laikino pavedimo atlikti kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietoje kompensavimo" pakeitimo
2016-01-19   2-20   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo
2016-01-06   2-6   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo nr. 2-160 „Dėl STT mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2015-12-14   2-503   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2015-09-16   2-283   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2015-09-06   2-283   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2015-08-07   2-307   Dėl STT įvertinimo, ar pirkimas yra susijęs su žvalgybinio pobūdžio veikla, komisijos darbo reglamento patvirtinimo
2014-10-09   2-302   Dėl nereikalingo arba netinkama (negalimo) naudoti Specialiųjų tyrimų tarnybos turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose taisyklių parvirtinimo
2014-09-15   2-276   Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos gautos paramos apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2014-06-05   2-185   Dėl savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo
2014-04-03   2-100   Dėl valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo
2013-04-24   2-141   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 2-102 „Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2013-04-12   2-131   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų specialiosios aprangos dėvėjimo taisyklių patvirtinimo
2013-02-05   2-36   Dėl prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą formų patvirtinimo
2012-03-09   2-92   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 2-264 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos garbės ženklų“ pakeitimo
2012-03-09   2-91   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos padėkų už nuopelnus, bendradarbiavimą ir pagalbą skyrimo nuostatų patvirtinimo
2011-11-21   2-360   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 2-81 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos viešosios ir oficialios informacijos teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2011-10-21   2-366   Dėl kreipimosi į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas ES ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimo patvirtinimo
2011-10-21   2-368   Dėl STT direktoriaus 2006 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 2-45 „Dėl LRSTT viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir STT viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamento, nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formų patvirtinimo" pakeitimo
2011-08-12   2-272   Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo ir supaprastinto pažymos formos patvirtinimo
2011-08-12   2-271   Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2011-05-13   2-170   Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo
2009-09-21   2-232   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-03-23)
2009-02-02   2-28   Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vadovų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo
2005-12-12   2-232   Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų elgesio kodeksas

geltonai-mėlyna linija