Teisės aktai


-->
Data Numeris Pavadinimas
2017-07-10 EBPO konvencijos dėl kovos su papirkinėjimu įgyvendinimo Lietuvoje - 2 etapo programa
2017-06-15 EBPO konvencijos dėl kovos su papirkinėjimu įgyvendinimo Lietuvoje - 1 etapo ataskaita
2013-01-17 Susitarimas dėl tarptautinės organizacijos – Antikorupcijos akademijos – įsteigimo
2009-11-26 EBPO Tarybos rekomendacija dėl tolesnės kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose
2005-10-31 Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją
2003-05-13 Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos papildomas protokolas
1999-11-04 Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos
1999-01-27 Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos
1997-11-21 Konvencija dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose
2011-06-07 11237/11 Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui – kova su korupcija ES
2011-06-02 KOM(2011) 309 Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos parlamentui pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 9 straipsnį
2007-06-18 COM/2007/328 KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 9 straipsnį
2003 07 2 2003/568/TVR TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje
1999-06-02 1999/396 KOMISIJOS SPRENDIMAS dėl vidaus tyrimų, susijusių su Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų (pranešta dokumentu SEC(1999) 802) 1999/396/EB, EAPB, Euratomas 1999 m.
1999-05-25 1999/394 TARYBOS SPRENDIMAS dėl vidaus tyrimų, susijusių su Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų 1999/394/EB, Euratomas 1999 m. gegužės 25 d.
1998-12-22 1998/742 BENDRIEJI VEIKSMAI 1998 m. gruodžio 22 d., Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl korupcijos privačiame sektoriuje
1997-10-06 1997/661 BENDROJI POZICIJA 1997 m. spalio 6 d. Tarybos nustatyta remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl derybų Europos Taryboje ir EBPO dėl korupcijos
1997-06-25 1997/C195/02 KONVENCIJA dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu
2017-10-28 XIII-804 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
2012-10-02 XI-2234 Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas
2004-09-23 IX-2428 Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas
2002-05-28 IX-904 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
2002-03-14 IX-785 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
2000-09-26 VIII-1968 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
2000-05-27 VIII-1749 Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas
2000-05-02 VIII-1649 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas
1999-11-25 VIII-1443 Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas
1999-07-08 VIII-1316 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
1999-06-17 VIII-1234 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
1997-07-02 VIII-371 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas
1996-06-11 I-1374 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
1992-10-25 Lietuvos Respublikos Konstitucija
2016-11-30 1190 Dėl pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų panaudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-11-23 1162 Dėl specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-04-13 355 Vyriausybės nutarimas „Dėl Socialinių garantijų taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“
2015-06-22 640 Vyriausybės nutarimas „Dėl administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nuratimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų taisyklių patviritinimo"
2015-03-10 XIII-1537 Seimo nutarimas „Dėl LR nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 programos patvirtinimo“
2014-03-12 243 Vyriausybės nutarimas dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo
2013-03-20 239 Vyriausybės nutarimas „Dėl Vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumas vidaus tarnybos sistemos, pataisos, STT ir žvalgybos pareigūnams kompensuojamas, kai pareigūnai tampa laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo [...]"
2011-06-16 XI-1457 Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo
2010-06-08 XI-889 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2009 m. veiklos ataskaitos
2010-01-19 XI-657 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos paskyrimo Europos Sąjungos valstybių narių kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo nare
2009-06-16 XI-298 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2008 m. veiklos ataskaitos
2008-06-19 X-1632 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2007 m. ataskaitos
2007-06-27 X-1230 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2006 m. ataskaitos
2006-06-20 X-703 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2005 m. ataskaitos
2005-06-21 X-267 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2004 m. ataskaitos
2002-10-08 1601 Vyriausybės nutarimas dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo
1999-01-15 62 Vyriausybės nutarimas dėl organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programos
2011-06-01 104-SPR-6 Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio Saugumo ir gynybos komiteto sprendimas dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos 2010 m. veiklos ataskaitos
2019-10-25 2-175 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atminimo medalio „Už ilgametę tarnybą" nuostatų patvirtinimo
2019-08-23 2-140 Dėl 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2019-08-08 2-131 Dėl STT direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems STT vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ pakeitimo
2019-07-09 2-119 Dėl STT direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2-53 „Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
2019-06-26 2-110 Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-04-08 2-73 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už bendradarbiavimą" nuostatų patvirtinimo
2019-04-08 2-72 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už pasižymėjimą" nuostatų patvirtinimo
2019-03-25 2-59 Dėl STT direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 2-207 „Dėl STT Viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir STT viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo" patvirtinto STT Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento pakeitimo
2019-03-22 2-51 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2019-03-19 2-45 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos atminimo medalio „Už ilgametę tarnybą" aprašo patvirtinimo
2019-03-13 26-18 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. prekių, paslaugų ir darbų gynybos ir saugumo srityje pirkimų plano patvirtinimo
2019-02-19 2-36 Dėl STT direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 2-232 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2019-02-11 2-24 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 2-37 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams mokamų priemokų skyrimo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2019-02-05 2-21 Dėl STT direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2-86 „Dėl asmenų, kurie kreipiasi į STT, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto asmenų, kurie kreipiasi į STT, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo pakeitimo
2019-02-01 2-17 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 2-67 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2019- 03-2 2-59 Dėl STT direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 2-207 „Dėl STT viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir STT viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo" patvirtinto STT Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento pakeitimo
2018-12-31 2-164 Dėl STT direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2-86 „Dėl asmenų, kurie kreipiasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-12-31 2-162 Dėl STT direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl neigiamos informacijos apie STT pareigūnus tikrinimo tvarkos aprašo ir tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo STT pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-12-27 2-161 Dėl STT direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas" pakeitimo
2018-09-28 2-130 Dėl STT direktoriaus 2019 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2018-09-12 2-122 Dėl STT direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas" pakeitimo
2018-07-31 2-103 Dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje taisyklių patvirtinimo
2018-06-05 2-92 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2018-06-05 2-91 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2-86 „Dėl asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-05-21 2-86 Dėl asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-04-05 2-78 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) organizavimo tvarkos patvirtinimo PDF failas atsisiuntimui
2018-03-28 2-75 Dėl STT direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 2-248 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo STT pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-03-05 2-71 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 2-252 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2018-02-26 2-67 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo
2018-02-15 2-63 Dėl skyrimo į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos struktūrinių padalinių, nesančių kitame struktūriniame padalinyje, vadovų ir jų pavaduotojų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-02-15 2-64 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už nuopelnus" nuostatų patvirtinimo
2018-02-14 2-59 „Dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-02-01 2-53 Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo
2018-01-29 2-48 Dėl STT direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. Nr. 2-215 „Dėl neigiamos informacijos apie STT pareigūnus tikrinimo tvarkos aprašo ir tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo STT pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-01-23 2-37 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams mokamų priemokų skyrimo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-01-18 2-25 Dėl STT direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 2-140 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-01-16 2-21 Dėl STT direktoriaus 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 2-146 „Dėl asmenų, pareiškusių norą tarnauti Specialiųjų tyrimų tarnyboje, tikrinimo nuostatų ir pretendentų į STT darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, tikrinimo nuostatų" pakeitimo
2018-01-15 2-19 Dėl STT direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-20 „Dėl STT pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2018-01-08 2-8 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 2-476 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų rezervo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2018-01-05 2-5 Dėl nustatymo ir sprendimo priėmimo, ar pareigūno mirtis, sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas priežastiniu ryšiu susijęs su tarnyba, tvarkos aprašo, lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo ir kt.
2018-01-05 2-4 Dėl STT 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2017-12-28 2-496 Dėl STT direktoriaus 2015 m. sausio 20 įsakymo Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo smenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos speciaiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas" pakeitimo
2017-12-11 2-479 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2017-12-08 2-473 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018-2020 metų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo
2017-11-22 2-435 Dėl STT direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 2-520 „Dėl STT paimtų daiktų priėmimo saugoti STT daiktų saugykloje, apskaitos, saugojimo, perdavimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2017-08-23 2-296 Dėl STT direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 2-102 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos tarnybos pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2017-08-10 2-289 Dėl STT direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 2-117 „Dėl teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2017-07-11 2-261 Dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-06-27 2-245 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio pažymėjimo ir tarnybinio ženklo taisyklių patvirtinimo
2017-06-26 2-252 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo
2017-06-26 2-232 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio ženklo pavyzdžio patvirtinimo
2017-06-23 2-238 Dėl STT direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gyvybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2017-06-02 2-199 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos veiksmų, pevedant atlikti medicininę apžiūrą neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti
2017 11 30 2-451 Dėl STT direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2016-11-22 2-480 Dėl patirtų nuostolių ar materialinės žalos kompensavimo pažymos formos patvirtinimo
2016-11-21 2-476 Dėl LR STT pareigūnų rezervo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-07-28 2-292 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blanko privalomosios formos aprašo patvirtinimo
2016-03-30 2-140 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-03-04 2-106 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų ir darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tarkos aprašo patvirtinimo
2016-02-29 2-95 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2016-02-18 2-79 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų patirtų teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-02-18 2-80 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, atšaukštų iš kasmetinių atostogų, patirtų išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-01-29 2-44 Dėl STT direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 131 „Dėl persikėlimo išlaidų dėl perkėlimo į kitas pareigas ir laikino pavedimo atlikti kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietoje kompensavimo" pakeitimo
2016-01-19 2-20 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo
2016-01-06 2-6 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo nr. 2-160 „Dėl STT mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2015-12-14 2-503 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2015-09-16 2-283 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2015-09-06 2-283 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2015-08-07 2-307 Dėl STT įvertinimo, ar pirkimas yra susijęs su žvalgybinio pobūdžio veikla, komisijos darbo reglamento patvirtinimo
2014-10-09 2-302 Dėl nereikalingo arba netinkama (negalimo) naudoti Specialiųjų tyrimų tarnybos turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose taisyklių parvirtinimo
2014-09-15 2-276 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos gautos paramos apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2014-06-05 2-185 Dėl savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo
2014-04-03 2-100 Dėl valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo
2013-04-24 2-141 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 2-102 „Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2013-04-12 2-131 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų specialiosios aprangos dėvėjimo taisyklių patvirtinimo
2013-02-05 2-36 Dėl prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą formų patvirtinimo
2012-03-09 2-92 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 2-264 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos garbės ženklų“ pakeitimo
2012-03-09 2-91 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos padėkų už nuopelnus, bendradarbiavimą ir pagalbą skyrimo nuostatų patvirtinimo
2011-11-21 2-360 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 2-81 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos viešosios ir oficialios informacijos teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2011-10-21 2-366 Dėl kreipimosi į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas ES ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimo patvirtinimo
2011-10-21 2-368 Dėl STT direktoriaus 2006 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 2-45 „Dėl LRSTT viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir STT viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamento, nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formų patvirtinimo" pakeitimo
2011-08-12 2-272 Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo ir supaprastinto pažymos formos patvirtinimo
2011-08-12 2-271 Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2011-05-13 2-170 Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo
2009-09-21 2-232 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-03-23)
2009-02-02 2-28 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vadovų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo
2005-12-12 2-232 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų elgesio kodeksas